Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

USMERNENIE MPRV SR k NV SR č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

15-04-2024
(zdroj: www.mpsr.sk)