Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam NV SR č. 3/2023 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP v znení NV SR č.407/2023 Z.z.

14-12-2023
(zdroj: www.mpsr.sk)

  • Usmernenie MPRV SR k ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z. (1.73 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť