Úvod / Novinky

FAO: Veda, technológie a inovácie sú kľúčom k transformácii agropotravinárskych systémov

21-09-2023
(zdroj: www.fao.org)

Posolstvo QU Dongyu, generálneho riaditeľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), na samite G77+Čína v Havane: Inovácie v oblasti vedy a techniky budú zohrávať kľúčovú úlohu pri transformácii našich agropotravinárskych systémov tak, aby sa stali efektívnejšími, inkluzívnejšími, odolnejšími a udržateľnejšími.

Kľúčovú úlohu môže zohrávať stratégia FAO v oblasti vedy a inovácií. Stratégia, ktorá je nástrojom na podporu plnenia strategického rámca FAO na roky 2022 - 31, sa zameriava na tri hlavné piliere: i) posilnenie vedy a rozhodovania založeného na dôkazoch; ii) podpora inovácií a technológií na regionálnej úrovni a na úrovni krajín; a iii) lepšie služby členom posilnením kapacít FAO. Okrem toho sú do všetkých troch pilierov začlenené dva kľúčové faktory: transformačné partnerstvá a inovatívne financovanie.

Veda a inovácie menia pravidlá hry, ale samotné vedomosti nie sú hnacou silou zmeny - pre úspech je rozhodujúce transformačné riadenie a posilnenie prepojenia medzi vedou, politikou a spoločnosťou.

Zavádzanie technológií a inovácií vo veľkom rozsahu si preto vyžaduje tri kľúčové prvky: koherentné a integrované poľnohospodárske inovačné systémy, investície do poľnohospodárskeho výskumu a participatívne prístupy na výmenu a prenos poznatkov.

Veda, technológie a inovácie v agropotravinárskych systémoch sa týkajú všetkých rozmerov výrobného cyklu v rámci celého hodnotového reťazca. Zahŕňa celý rad technológií a inovácií a udržateľných poľnohospodárskych prístupov, okrem iného aj biotechnológie, digitálne technológie a technológie obnoviteľných zdrojov energie.

Pokrok v biotechnológiách sa dá využiť napríklad na genetické zlepšovanie rastlín a zvierat s cieľom zvýšiť výnosy, zlepšiť zdravotný stav pôdy a na rýchlu diagnostiku chorôb a vývoj vakcín.

Diaľkové snímanie a satelitné informácie, ako aj drony ponúkajú obrovské možnosti zhromažďovania údajov v reálnom čase na monitorovanie počasia, plodín, škodcov a chorôb a stavu pôdy.

Technológie, ako sú automatizované zavlažovacie systémy, poľnohospodárske roboty a digitálne technológie ďalej prispievajú k prekonávaniu výziev.

Napríklad iniciatíva FAO 1000 digitálnych dedín je zameraná na premenu dedín na digitálne centrá s cieľom podporiť urýchlenie transformácie vidieka. Ďalší projekt, geopriestorová platforma FAO Hand-in-Hand, poskytuje pokročilé informácie o takmer desiatich oblastiach vrátane potravinovej bezpečnosti, plodín, pôdy, vody, klímy, rybárstva, hospodárskych zvierat a lesov. Napokon, digitálne nástroje vyvinuté FAO sa prijímajú na zlepšenie včasného varovania, predpovedania rizík, včasného odhaľovania, biologickej bezpečnosti a opatrení v prípade zdravotných hrozieb v rámci prístupu "jedno zdravie".

Sľubná budúcnosť digitálnych technológií sa bude znásobovať s rastúcim počtom prelomových objavov v oblasti umelej inteligencie a veľkých dát, čo okrem iného povedie k zníženiu nákladov a zvýšeniu kapacity dátových aplikácií.

 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-G77-China-Summit-science-technology-innovation-agrifood-systems-food/en