Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Vývoz a dovoz agropotravinárskych výrobkov sa v januári 2024 zvýšil

29-04-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

V januári 2024 dosiahol vývoz v tomto mesiaci 18,4 miliardy EUR, čiastočne v dôsledku zvýšených cien olív, olivového oleja a obilných prípravkov. Dovoz dosiahol hodnotu 13,4 mld. EUR. V dôsledku toho dosiahol prebytok agropotravinárskeho obchodu EÚ 5 miliárd EUR, čo predstavuje 27 % nárast oproti januáru 2023. Toto sú hlavné zistenia najnovšej mesačnej správy o obchode s agropotravinárskymi výrobkami, ktorú zverejnila Európska komisia.

Vývoz

Hodnota vývozu dosiahnutá v januári 2024 vo výške 18,4 miliardy EUR predstavuje v porovnaní s januárom 2023 nárast o 2 %.

Tri hlavné destinácie pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ v januári 2024 zostali Spojené kráľovstvo (UK), Spojené štáty (USA) a Čína. Spojené kráľovstvo sa na hodnote vývozu podieľalo 23 % a v porovnaní s januárom 2023 zaznamenal vývoz do UK najväčší nárast (+304 mil. EUR, +8 %). Vývoz do USA zaznamenal v porovnaní s januárom 2023  nárast  o  9 % (+179 mil. EUR). Na druhej strane vývoz EÚ do Číny sa znížil o 11 % ( 141 mil. EUR).

Pokiaľ ide o vyvážané výrobky, vývoz olív a olivového oleja z EÚ sa v porovnaní s januárom 2023 výrazne zvýšil (+175 mil. EUR, +146 %), zmiešané potravinové prípravky a prísady zaznamenali tiež 10 % nárast. V porovnaní s januárom 2023 zaznamenal nárast objemu aj vývoz cukru a izoglukózy, a to o 152 %, najmä v prípade bieleho cukru. Okrem toho sa zvýšil objem a hodnota vývozu obilnín, zatiaľ čo vývoz rastlinných olejov klesol o 43 % a vývoz mliečnych výrobkov sa znížil o 7 %.Napriek týmto zmenám zostávajú mliečne výrobky druhou najviac vyvážanou kategóriou výrobkov.

Dovoz

V januári 2024 dosiahol dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ hodnotu13,4 miliardy EUR, čo predstavuje 10 % nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu, ale stále je to o 5 % menej ako v januári 2023 v dôsledku znížených cien vo všetkých kategóriách výrobkov.

Brazília zostala hlavným zdrojom EÚ s 10 % podielom na celkovom dovoze, pričom došlo k miernemu nárastu o 23 miliónov EUR (+2 %). Nasledovala Ukrajina s podielom 10 %, a to aj napriek zníženiu hodnoty dovozu o 2 % v porovnaní s januárom 2023. A napokon Spojené kráľovstvo tiež prispelo 10 %, a to napriek zníženiu hodnoty dovozu o 57 mil. eur ( 5 %).

Pokiaľ ide o dovážané produkty, dovoz olív a olivového oleja sa zvýšil o 80 miliónov EUR (+168 %), zatiaľ čo dovoz obilnín klesol o 34 % (472 miliónov EUR).

Zvýšil sa aj dovoz kakaových výrobkov, zatiaľ čo dovoz olejnatých semien, bielkovinových plodín a rastlinných olejov sa znížil.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/exports-and-imports-agri-food-products-increased-january-2024-2024-04-25_en?prefLang=sk