Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa v júni ďalej zlepšila

27-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila mesačnú správu o obchode s agropotravinárskymi výrobkami. Po májovom oživení obchodu s agropotravinárskymi výrobkami v EÚ sa jeho prebytok v júni naďalej zlepšoval, keďže dovoz sa znížil a vývoz mierne zvýšil, čo viedlo k 30 % medzimesačnému nárastu. Obchodná bilancia EÚ dosiahla v období od januára do júna 2023 32,9 mld. EUR, čo predstavuje o 6,5 mld. EUR viac ako v období od januára do júna 2022, čiastočne v dôsledku vyšších jednotkových hodnôt hlavných agropotravinárskych položiek vyvážaných z EÚ, okrem obilnín.

Vývoz

Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ predstavoval v júni 19,6 miliardy EUR, pričom kumulatívny vývoz v prvom polroku 2023 bol o +7 % vyšší ako v rovnakom období roku 2022 a dosiahol 115,3 miliardy EUR.

EÚ je naďalej najväčším vývozcom obilnín, najmä smerom do subsaharskej Afriky a Ázie. Objemy vyvezených obilnín v období od januára do júna 2023 sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili o 2,6 milióna ton. Objem vývozu rastlinných olejov a olejnín a bielkovinových plodín zostal v júni tiež vysoký. V porovnaní s rokom 2022 vzrástol v  prvom polroku 2023 o 38 %, resp. 21 %. Vývoz prípravkov z obilnín (+ 1,4 mld. EUR, + 14 %) a prípravkov z ovocia a zeleniny (+ 1,1 mld. EUR, + 23 %) sa zvýšil v hodnote, zatiaľ čo objemy sa znížili.

Tri hlavné destinácie vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ v období od januára do júna tohto roka boli Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína.

Dovoz

Dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ sa v júni znížil na 13 miliárd EUR. Bol o 10 % nižší ako v júni 2022.

V prvom polroku 2023 sa dovoz obilnín a cukru v porovnaní s prvým polrokom 2022 zvýšil v hodnote aj v objeme. Dovoz rastlinných olejov, olejnín a bielkovinových plodín a margarínu sa však znížil v hodnote aj objeme.

Tri krajiny pôvodu, z ktorých sa v období od januára do júna 2023 do EÚ najviac dovážali agropotravinárske výrobky, boli Brazília a Spojené kráľovstvo, za ktorými nasledovala Ukrajina. Z Brazílie sa dovážali najmä sójové bôby, sójové múčky a káva a zo Spojeného kráľovstva liehoviny, obilné prípravky, mliečne výrobky a zmiešané potravinové prípravky. Z Ukrajiny sa do EÚ dovážajú najmä obilniny, olejniny a bielkovinové plodiny a rastlinné oleje.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-balance-further-improved-june-2023-09-25_en