Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Vplyv produkčných ochorení na kvalitu mlieka

14-09-2016
Ing. Martina Vršková, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, máj 2016, str. 36-38)