Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Svrček domový a larvy potemníka stajňového od januára v potravinách EÚ

25-01-2024
Ing. Martina Gondeková, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Mnohí z nás možno ani netušia, že už vyše dvoch rokov sme si na dovolenku niekde v EÚ spestrili jedálniček hmyzom. Stačí ak sme si dali trebárs zmrzlinu. Do únijného zoznamu nových potravín k larvám múčiara obyčajného a koníka sťahovavého pribudli svrček domový a larvy potemníka stajňového. Ustanovuje to Úradný vestník EÚ vykonávacími nariadeniami. Je čas naučiť sa čítať etikety!

4 nové potraviny z hmyzu

Koník sťahovavý

Prvým z hmyzu v EÚ ako nová potravina bola už pred 2 rokmi povolená mrazená, sušená a prášková forma druhu Locusta migratoria - koníka sťahovavého. Od vtedy je možné túto novú potravinu používať vo výrobkoch zo zemiakov, strukovín, do cestovín, analógov (náhrad) mäsa, polievok, zaváranej zelenine, šalátov, nápojov pripomínajúcich pivo, alebo do zmesi na prípravu alkoholických nápojov, do čokoládových cukroviniek, mrazených mliečnych výrobkov, do párkov a salám. V prípade koníka mrazeného a sušeného sa nohy a krídla musia odstrániť, aby sa znížilo riziko črevnej zápchy, ktorá by mohla byť spôsobená požitím veľkých tibiálnych tŕňov hmyzu. Prášok z celého koníka sťahovavého sa získava mechanickým mletím hmyzu s nohami a krídlami a preosievaním s cieľom zmenšiť veľkosť častíc pod 1 mm. Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu zmrazením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli dospelí jedinci vyprázdniť obsah čriev.

Obr. 1

Obr. 1: Koník sťahovavý

Múčne larvy

O tri mesiace neskôr, tá istá holandská firma - Fair Insects požiadala EÚ o povolenie Tenebrio molitor - múčnych lariev ako ďalšej novej potraviny na trh. Do kategórie potravín, kam sa môžu mrazené, sušené a práškové formy lariev múčiara obyčajného pridávať pribudol viaczrnný chlieb a rožky, krekry, chlebové, cereálne tyčinky, premixy pre pečené výrobky, omáčky, sušená srvátka, hranolčeky, lupienky, orechy, olejnaté semená a cícer, mäsové prípravky. Na ľudskú spotrebu sú určené celé múčne červy, žiadne časti sa neodstraňujú. Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu zmrazením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli larvy vyprázdniť obsah čriev. Nová potravina je určená na uvádzanie na trh v troch rôznych formách, a to: celé, blanšírované a mrazené larvy.

Obr. 2

Obr. 2: Larvy múčiara obyčajného(múčne červy)

Svrček domový

Od januára tohto roku nemusíme kvôli ďalšej hmyzej špecialitke letieť do exotických krajín. Vietnamská spoločnosť Cricket One Co. požiadala EÚ o povolenie umiestňovať na únijný trh čiastočne odtučnený prášok z Acheta domesticus- svrčka domového . Zoznam potravín, do ktorých sa táto nová potravina môže v stanovených množstvách pridávať ostáva v celku podobný predchádzajúcemu zoznamu pre koníka a múčne červy. Doplnili sa tam ešte pizza, snacky na báze kukuričnej múky. Svrček tiež v priebehu 24 hodín pred usmrtením mrazením nemôže prijímať potravu, aby vyprázdnil obsah čriev. Potom sa umyje, tepelne spracuje, vysuší, extrahuje sa olej a pomelie sa.

Obr. 3

Obr. 3: Svrček domový

Potemník stajňový

Štvoricu nových potravín („doposiaľ“) uzatvára Alphitobius diaperinus potemník stajňový.Môžete ho objaviť napríklad aj v arašidovom masle.Nová potravina pozostáva z mrazených, pastových, sušených a práškových foriem celého potemníka stajňového. Pojem „potemník stajňový“ sa vzťahuje na larválnu formu druhu hmyzu Alphitobius diaperinus patriaceho do čeľade Tenebrionidae (potemníkovité). Na ľudskú spotrebu sú určené celé potemníky stajňové, žiadne časti sa neodstraňujú. Na trh sa uvádza v štyroch rôznych formách, a to: celé blanšírované a mrazené larvy, pasta z celých blanšírovaných, mletých a mrazených lariev, celé blanšírované a lyofilizované larvy a prášok z celých blanšírovaných, lyofilizovaných a mletých lariev. Minimálne 24 hodín pred zabitím hmyzu tepelným ošetrením nesmie hmyz prijímať žiadnu potravu, aby mohli larvy vyprázdniť obsah čriev.

Obr. 4

Obr. 4: Potemník stajňový

Povinné označovanie

Na všetkých potravinách, kam sa tieto nové potraviny pridávajú, musí byť na etikete uvedené, že ich obsahujú a môžu vyvolať alergické reakcie u spotrebiteľov so známymi alergiami na kôrovce a výrobky z nich, ako aj na prachové roztoče. Okrem iného na označení výživových doplnkoch, ktoré obsahujú schválené formy larvy potemníka stajňového sa musí uvádzať, že uvedené výživové doplnky by nemali konzumovať osoby mladšie ako 18 rokov.

Najvyššie prípustné množstvá

Každá z týchto nových potravín má vo vykonávacích nariadeniach EÚ stanovené podmienky, za ktorých ju možno používať. Napríklad v 100 g cereálnych tyčinkách môže byť až 30 % mrazených múčnych červov, 25 % sušených lariev potemníka stajňového alebo 3 % prášku svrčka. Asi najvyššie prípustné množstvo: 80%, sa môže použiť pre analógy mäsa v mrazenej forma koníka či múčnych červov. Je to pre mňa zaujímavé, najmä z toho hľadiska, že analógy, teda náhrady mäsa, vyhľadávajú najmä odporcovia konzumácie mäsa, vegetariáni, vegáni,... Vlastne všetci tí, ktorí môžu mäso jesť, len z vlastných etických dôvodov sa tomu bránia. Tak teda ako sa k tomu stavajú?

Komu ako vyhovuje

Pokiaľ viem, hmyz ešte stále patrí do skupiny živočíchov. Vegetariáni by sa mali mať na pozore, keď budú kupovať mäsové náhradky. Alebo sa zaradia do skupiny entovegánov. Je to akýsi nový životný smer pre ľudí, ktorí sa neboja do svojho jedálnička zaradiť hmyz. Žiaľ sami nemajú v tom úplne jasno a nájdu sa medzi nimi zástancovia ako aj odporcovia hmyzu. Mnohým vadí, že hmyz sa musí tiež zabíjať a nevedia sa stotožniť s touto myšlienkou. Mýtus, ktorý doteraz pretrvával, že hmyz necíti bolesť, bol už vedcami tiež spochybnený. Druhá polovica nemäsožravcov je názoru, že ide vcelku o etický zdroj bielkovín, na rozdiel od zabíjania iných zvierat na mäso. Však pavúka zabije aj malé dieťa. Ospravedlnenie sa prijíma. Z tohto mi vychádza len jedno: komu ako vyhovuje. Niekedy im vlastne usmrcovanie nevadí.

Antikampaňový marketing

Pri tomto hmyzom šialenstve ma najviac irituje, že si stavia kampaň na antikampani hospodárskych zvierat a ich produktoch. Takáto reklamná sabotáž má vo svete aj svoje pomenovanie a nazýva sa „subvertising“. Aby sme tomu rozumeli, tak je to zložené slovo z subversion (podvracanie) a advertising (reklama). Aktivisti sa predovšetkým realizujú na reklamných billboardoch, banneroch či iných vonkajších reklamách. Aj na internete toho už hodne nájdete. Predstavte si, že vidíte reklamný billboard s pasúcim sa stádom hovädzieho dobytka na jednej polovici a na druhej zelené kobylky s veľkým sloganom: „My nepotrebujeme toľko vašej vody, pôdy, potravy, neprodukujeme skleníkové plyny, neničíme planétu, vzduch, klímu. Sme vaša budúcnosť. Sme váš proteín. Sme EKO, welfare, netrpíme.“ Takáto reklamná sabotáž dokáže citovo ovplyvniť najmä ľudí, ktorí nemajú dostatok vedomostí o reálnom chove hospodárskych zvierat a ich význame pre nás všetkých.

Obr. 5

Obr. 5: Príklady reklamnej sabotáže – subvertising
(Snímka: nclnet.org)

Obr. 6

Obr. 6: Príklady reklamnej sabotáže – subvertising
(Snímky: eatsens.com/)

Obr. 7

Obr. 7: Príklady reklamnej sabotáže – subvertising
(Snímky: eatsens.com/)

Embargo na informácie

Pod článkom nájdete odkazy na vykonávacie nariadenia povoľujúce umiestňovanie týchto nových potravín na únijný trh. Nedočítate sa v nich ale napr. o analytických údajoch zloženia novej potraviny, o štúdiách stability, štúdiách stráviteľnosti bielkovín, 90-dňovej štúdii subchronickej toxicity, podrobnom opise procesu produkcie, posúdení príjmu ale aj navrhovaných spôsoboch použitia a prípustných množstvách. Jednoducho tam stojí v zátvorkách: „neuverejnené“. Informácie sú predmetom priemyselného vlastníctva a počas obdobia ochrany údajov 5 rokov, smie novú potravinu umiestňovať na trh v rámci Únie iba daná spoločnosť. V skratke to znamená, že iba oni sú držiteľom výhradného práva na používanie vedeckých údajov z uvedených štúdií. Po piatich rokoch sa dozvieme, čo jeme.

Už niet cesty späť

Žiaľ, je to tak. Je to v obehu a bude toho oveľa viac. Je čas aby sme sa naučili čítať etikety na potravinách. Vegetariáni, či vegáni sa s tým vysporiadajú ako sa im hodí, a my ostatní klasickí mäsožravci, aspoň pri tom pravom mäse zo Slovenska, vieme čo jeme.

Odkazy na vykonávacie nariadenia komisie EÚ:

Potemník stajňový – larvy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0058

Svrček domový: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32023R0005&fbclid=IwAR1l_8oziObjLj9_MxNH3m5-dIv6pXqiJKJ_-gPPPmMTrUS9NzqP1GfuXa0

Múčne larvy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0169

Koník sťahovavý: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32021R1975#ntr10-L_2021402SK.01001001-E0010