Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Jedlý hmyz – koník sťahovavý (Locusta migratoria)

25-09-2023
Ing. Eva Ivanišová, PhD. | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ako dokazuje analýza fosílií, ľudia používali jedlý hmyz ako zdroj potravy predtým, než boli vynájdené poľnohospodárske a lovecké nástroje. Celosvetovo sa využíva približne 2000 druhov jedlého hmyzu vo viac ako 110 krajinách sveta. Koník sťahovavý je v podstate jedným z najviac konzumovaných druhov jedlého hmyzu pre vysoký obsah bielkovín, tukov, minerálnych látok, vitamíny a vlákniny. Na konzumáciu bol schválený Európskou komisiou v roku 2021.

Obr. 1

Obr. 1: Nutričné výhody konzumácie koníka sťahovavého

Štúdie ukázali, že obsah bielkovín v tele afrického sťahovavého koníka na 100 g sušiny je 50–62 %. Pre porovnanie s obsahom bielkovín vo vajciach (95 %) a hovädzom mäse (98 %) je to približne polovičné množstvo. Bielkoviny ako biologické makromolekuly sú zložené prevažne z aminokyselín. Telá jedlého hmyzu obsahujú až 70 % aminokyselín, pričom obsah esenciálnych (ktoré si naše telo nevie vytvoriť) je až 30 %, čo sa blíži k správnemu pomeru ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Koník sťahovavý obsahuje viac ako 15 % fenylalanínu a tyrozínu. Navyše bielkoviny hmyzu vrátane koníka sťahovavého vykazujú antioxidačný účinok, čo môže byť prirodzenou terapiou proti chorobám spojeným s oxidačným stresom, ako sú kardiovaskulárne, neurodegeneratívne a chronické ochorenia obličiek, cukrovka a rakovina.

Obsah tuku v tele hmyzu sa líši od iných zvierat a líši sa od jedného druhu hmyzu k druhému. Dôležitý vplyv na obsah tuku má aj sezóna a vývojová fáza hmyzu. Koník sťahovavý predstavuje dobrý zdroj tukových zložiek, ako druhú hlavnú zložku tela hmyzu. V podstate triglyceridy tvoria 80 % celkového tuku prítomného v tele hmyzu, zatiaľ čo fosfolipidy tvoria menej ako 20 %. Tuk v sušine tela koníka predstavuje 13–20 %, pričom bolo identifikovaných 25 druhov mastných kyselín. Nasýtené mastné kyseliny tvoria približne 84 mg/g a nenasýtené mastné kyseliny 121 mg/g, z toho 12 mg/g omega-6 a 25 mg/g omega-3. Sacharidy tvoria nízke percento jedlého hmyzu v porovnaní s inými živinami. Štúdie preukázali, že percento sacharidov v tele koníka sa pohybuje medzi 4 % a 6 %. Chitín ako hlavný sacharid zložky tela hmyzu tvorí v priemere 17 % dospelého jedinca, pričom tento pomer klesá v kuklách a larvách. Exoskelet hmyzu obsahuje chitín, ktorý sa považuje za hlavný zdroj vlákniny. Množstvo vlákniny v tele koníka je približne 16 %. Chitín je polysacharid nazývaný N-acetyl-D-glukozamín a má schopnosť absorbovať toxíny. Okrem vysokej nutričnej hodnoty zlepšuje pohyb peristaltiky čreva, reguluje bakteriálnu flóru čreva, podporuje imunitné funkcie tela a zabraňuje zvýšeniu krvného tlaku, okrem toho je dobrým antikoagulantom, zlepšuje hojenie rán, znižuje cholesterol a triglyceridov v krvnom sére prostredníctvom zníženia absorpcie lipidov z čreva. Telo jedlého hmyzu je bohaté na minerálne prvky, ktoré ľudský organizmus vyžaduje najmä železo, meď, zinok a horčík. Koníky obsahujú 27 minerálnych prvkov, predovšetkým vyššie obsahy fosforu. Na 100 g sušiny je množstvo minerálnych látok 8 až 20 mg. Štúdie zistili, že telá koníkov obsahujú rovnaké množstvo zinku a vyšší pomer železa v mg/100 g sušiny v porovnaní s hydinovým, hovädzím a bravčovým mäsom. Vitamíny zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní fyziologických aktivít človeka. Jedlý hmyz obsahuje množstvo vitamínov, ktoré sa líšia podľa sezóny a kvalitu potravy hmyzu. V tukovom tkanive koníka sú výrazne zastúpené karotenoidy s osobitným zreteľom na β-karotén: 7–8 μg/100 g sušiny. Prítomné sú aj malé koncentrácie iných karotenoidov v závislosti od potravy hmyzu, ako je trans-β-karotén (3–5 mg/kg), β-kryptoxantín (0,12–0,3 mg/kg), α-karotén (0,02–0,08 mg/kg), luteín (1–2 mg/kg), zeaxantín (0,1–0,15 mg/kg) a lykopén (0,01–0,02 mg/kg). Karotenoidy sú biologicky aktívne zlúčeniny proti mnohým druhom rakoviny a zvyšujú imunitné odpovede tela, zohrávajú tiež úlohu pri ochrane srdca a ciev. Nedávne štúdie ukázali, že dospelé sťahovavé koníky obsahujú dvojnásobný obsah vitamínu D3 ako nymfy, pričom tento obsah sa zvyšuje, keď je hmyz vystavený ultrafialovému žiareniu. Ďalšia nedávna štúdia odhalila, že 100 g koníka obsahuje 0,84 μg vitamínu B12. Vitamín A je zastúpený v množstve 0,1 a 0,2 mg/kg sušiny. Konzumácia 100 g sušeného koníka poskytuje priemerné množstvo energie rovnajúce sa 491 kalóriám.

Obr. 2

Obr. 2: Koník sťahovavý (Locusta migratoria)
(foto: Ing. Peter Magdina)