Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.; PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.; PaedDr. Ing. Nagy Melinda, PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI

  • Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého (0.35 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť