Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Rôzne

Využitie prirodzených vlastností vápenatých materiálov v živočíšnej výrobe

08-12-2023
Patrik Ciklaminy | [email protected]
Calmit, spol. s r.o.

Návrat k tradičným metódam?

Využívanie materiálov z vápenatých hornín pri chove zvierat je overená prax stará niekoľko storočí. Na niektoré z týchto opatrení sa časom pozabudlo, avšak v posledných desaťročiach tieto tradičné techniky opäť zažívajú renesanciu a celosvetovo sa tešia čoraz väčšej obľube. Ide o využívanie schopností vysoko-kalcitických vápencov CaCO 3 viazať vlhkosť, vysušovať plochy, či využitie prirodzených hygienických/sanitárnych vlastností tzv. vápenného hydrátu – inými slovami haseného vápna Ca(OH)2. Predovšetkým v oblasti chovu hovädzieho dobytka a najmä u dojníc existuje viacero finančne nenáročných praktických riešení.

Bielenie maštalí – zlepšenie celkovej vnútornej klímy

Ide o hygienické ošetrenie, princípom ktorého je vytvorenie silne alkalického prostredia, ktoré zabíja choroboplodné zárodky. V prípade rozmiešania klasického haseného vápna (vápenného hydrátu) vo vode, vzniká vysoká zásaditá hodnota roztoku (pH>12), ktorá prirodzeným spôsobom zabíja baktérie, plesne a odstraňuje podmienky pre ich šírenie. Takto dochádza k ničeniu choroboplodných zárodkov a roztočov na všetkých ošetrených miestach. Rozprašovanie vápenného koncentrátu čistí vzduch (zlepšuje vnútornú klímu), vybielením sa presvetlia steny maštalí, čo citeľne zlepšuje celkové životné podmienky zvierat – Obrázok 1.

Obr. 1

Obr. 1: Bielenie maštalí a hospodárskych budov využívaním zásaditého hygienického účinku (pH>12) vápenného hydrátu/haseného vápna.

Ide o finančne nenáročné riešenie, ktoré spočíva v zmiešaní 3 dielov haseného vápna Ca(OH)so 7 dielmi vody. Pri realizácii je treba dbať na dostatočné premiešanie pred naplnením do postrekovača, aby sa zabránilo upchávaniu trysiek. V súčasnosti je bielenie maštalí a hospodárskych budov už bežne dostupné aj formou realizácie „služby na kľúč“ u viacerých poskytovateľov.

Ošetrenie paznechtov pomocou suchého kúpeľa v zmesi CaCO 3 + Ca(OH)2

Zdravé paznechty patria k jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich celkovú vitalitu zvierat. V rámci preventívneho ošetrenia paznechtov je možné pripraviť si svojpomocne zmes, kde 50% tvorí jemne mletý vápenec CaCO3 a 50% tvorí vápenný hydrát Ca(OH)2. V oboch prípadoch platí, že na správne dosahovanie efektu je nevyhnutné používať materiály vysokého stupňa jemnosti mletia, zvyčajne 0,06-0,08 mm.

Zložka Jemne mletého vápenca CaCO3 nemá z pohľadu zásaditosti (pH 7) priamy hygienický/dezinfekčný účinok, má však výbornú schopnosť vysušovať - významne tak redukuje živnú pôdu pre baktérie. Paznechty a ich okolie zostávajú suchšie, čo pomáha predchádzať zápalom a infekciám. Naopak, silný zásaditý hygienický účinok (pH>12) vápenného hydrátu/haseného vápna Ca(OH)2 ako zložky suchého kúpeľa prirodzeným spôsobom zabíja bakteriálne patogény, plesne, a odstraňuje podmienky pre ich šírenie. Prášková forma suchého kúpeľa vytvára tenkú vrstvu, ktorá bráni usadzovaniu hnoja na pokožke. Kombinácia CaCO3 + Ca(OH)tak prirodzeným spôsobom pôsobí preventívne proti chorobám paznechtov (Panaritium, Mortellaro, paznechtová hniloba). Medzi výhody ošetrenia paznechtov pomocou suchého kúpeľa patrí v prvom rade jednoduchosť prípravy a údržby, či finančná nenáročnosť celého ošetrenia Obrázok 2.

Obr. 2

Obr. 2: Ošetrenie paznechtov suchým kúpeľom využitím prirodzených vlastností zmesi CaCO3 + Ca(OH)2.

Tento typ ošetrenia je možné využiť aj pri nízkych teplotách, bez rizika zamŕzania a pošmyknutia. Obe zložky zmesi premiešame jednoduchým spôsobom a zmesou naplníme dezinfekčnú prechodovú vaňu. Dĺžka vane by mala byť min. 200, ideálne však do 300 cm. Vaňu je potrebné vápenatou zmesou naplniť do výšky cca 15 cm, aby sa zabezpečil kontakt aj so zadnými malými paznechtami. Pri čistení počas prevádzky mechanicky (napr. hrabľami) odstránime nečistoty a výkaly, a prechodovú vaňu doplníme novou vápenatou zmesou. Vo všeobecnosti sa odporúča ošetrenie 1x denne počas prvých 7-10 dní - neskôr 1-2 krát týždenne. Nakoľko ide o prírodnú formu prevencie, je možné znečistenú vápenatú zmes (výkaly/nečistoty) dodatočne využiť na vápnenie ornej pôdy alebo pasienkov. Odstraňuje kyslosť (zvýšenie pH pôdy) a zlepšuje pôdnu štruktúru.

Nastielanie ležovísk pre dobytok s využitím vlastností jemne mletého vápenca CaCO3

Pri tejto téme platí príslovie: „dokonalosť sa vždy dosahuje dostatočným venovaním pozornosti maličkostiam“. Jemne mletý vápenec absorbuje vlhkosť a udržiava prostredie stabilne suchšie. Vďaka suchšiemu prostrediu sú zvieratá celkovo čistejšie a zlepšujú sa podmienky hygieny vemien. Obrovským prínosom je schopnosť vápenca pohlcovať molekuly a znižovať tak intenzitu nepríjemného zápachu (amoniak).

Hygienicky ošetrené ležovisko – spojenie hygieny a komfortu

Schopnosť vápenca vysušovať pôsobí prirodzeným spôsobom insekticídne proti larvám - znižuje sa množenie múch, roztočov a iných parazitov. Primiešaním 5% vápenného hydrátu Ca(OH)2 do jemne mletého vápenca získame dodatočný bonus v podobe zásaditého hygienického účinku (pH>12). Suché a čisté plochy na ležanie a pohyb vplývajú samozrejme aj na zdravie paznechtov – tie opäť zostávajú suchšie, čo pomáha predchádzať infekciám – Obrázok 3.

Obr. 3

Obr. 3: Sucho – čisto – hygienicky. Pridávanie vápenatých materiálov do podstielok je jednoznačným prínosom.

Príprava a realizácia

Nastielanie sa robí v 2 vrstvách - spodná vrstva sa pripravuje vlhkejšia a vrchná vrstva suchšia. Suroviny zmiešame v kŕmnom voze v poradí: slama → jemne mletý vápenec → voda. Ročná spotreba na 1 miesto (ležovisko) je približne do 150 kg slamy + 300-500 kg jemne mletého vápenca. Spodnú vrstvu miešame v pomere 1 : 4 : 2 (slama 300 kg + vápenec 1 200 kg + voda 600 lit.). Správnu konzistenciu (zloženie) dosahujeme vtedy, ak po stlačení v ruke z hmoty kvapká voda. Spodnú vrstvu je potrebné zhutniť, napr. vibračnou doskou alebo jednoduchým prejazdom kolesami traktora. Vrchnú vrstvu miešame v pomere 1 : 2 : 1 (slama 300 kg + vápenec 600 kg + voda 300 lit.) Správnu konzistenciu dosahujeme, ak po stlačení už z hmoty voda nekvapká, no napriek tomu ostáva ruka vlhká. Prípravu podstielky popisuje Obrázok 4.

Obr. 4

Obr. 4: Príprava a miešanie podstielky pomocou kŕmneho voza.

Pre jednoduchosť prepočtov a praktické uľahčenie si zvyčajne volíme množstvo 300 kg (resp. 300 lit.) ako 1 diel pomeru miešania – t.j. približne ½ hranatého balu slamy. Pre správnu prípravu je nevyhnutné dodržať predpísané poradie pridávania surovín (slama → jemne mletý vápenec → voda) a dostatočné premiešanie slamy a jemne mletého vápenca (2-3 minúty) pred samotným pridaním vody. Dodávka vápenca sa realizuje v tzv. vlhčenej forme. Vápenec je v procese výroby homogénne vlhčený na vlhkosť 8-9%, čo umožňuje jeho prepravu klasickým sklápačom (25 ton) a uskladnenie na voľnej ploche kdekoľvek v areáli agro-podniku. Ideálne je vápenec prekryť jednoduchou plachtou. Materiál je bezprašný, stohovateľný v tvare pyramídy a je možné ho takto skladovať časovo neobmedzene, bez akýchkoľvek rizík a poveternostných podmienok.

Údržba

V rámci pravidelnej údržby na povrch ležoviska aplikujeme dodatočný posyp 150-200 gramov jemne mletého vápenca, do ktorého zvyčajne domiešame 10% vápenného hydrátu Ca(OH)2. Posyp realizujeme podľa potreby – obvykle 1-2 krát do týždňa na ploche približne 1mv mieste kontaktu s vemenom – Obrázok 5.

Obr. 5

Obr. 5: Nastielanie a údržba podstielky ležoviska.

Pridanou hodnotou je určite nízka náročnosť na údržbu – približne o 50% nižšia spotreba slamy na nastielanie v porovnaní s čisto slamenou podstielkou. V neposlednom rade je to však aj viditeľné zlepšenie tekutosti a homogenity hnojovice, či kvality maštaľného hnoja, ktorý sa obohacuje o vápnik – kráľovnú živín.