Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Používanie pesticídov ohrozuje včely medonosné

05-05-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of California San Diego)

Biológovia na Kalifornskej univerzite v San Diegu po prvýkrát zverejnili informáciu, že široko spektrálny pesticíd môže výrazne zhoršiť schopnosť zdravých medonosných včiel lietať, čo vyvoláva obavy z toho, ako pesticídy ovplyvňujú opeľovanie a zdravie včelích kolónií.
 
Predchádzajúce výskumy poukázali na to, že včely medonosné (Apis mellifera), ktoré sú vystavené pôsobeniu neonikotinoidných pesticídov, rastlinných insekticídov bežne používaných v poľnohospodárstve, majú zníženú dĺžku života a menej pravdepodobne sa dokážu vrátiť naspäť do svojho domáceho úľa.
 
Z Univerzity v Bologni, Taliansko, podrobne opisujú, ako neonikotinoidný pesticíd Thiamethoxam poškodzuje včely medonosné. Thiamethoxam sa používa v plodinách, ako je kukurica, sójové bôby a bavlna. Neonikotinoidné insekticídy sú neurotoxické, hmyzu, teda i včelám napádajú nervový systém. Používajú sa v poľnohospodárskej praxi pri ochrane rastlín a širokej škále plodín, vrátane ovocia a zeleniny. Neonikotinoidy sa vo väčšine prípadov neaplikujú priamo do pôdy proti rôznym chorobám a škodcom, ale ich aplikácia sa používa ako moridlo osív. Dôkaz týchto insekticídov sa zistil v nektároch, peľoch aj vode.
 
Na testovanie hypotézy, že pesticídy zhoršujú schopnosť letu, výskumníci navrhli a postavili letecký mlyn (testovací nástroj na včely). To im umožnilo sledovať včely za stálych a kontrolovaných podmienok. Mesiace testovania a analýzy údajov odhalili, že účinok neonikotinoidných pesticídov sa prejavil na správaní včiel pri hľadaní potravy na poľnohospodárskych plodinách, narúšal činnosť včiel, pokiaľ ide o opeľovanie, čo viedlo k podstatnému poškodeniu schopnosti lietať.
 
Výsledky zo štúdie poukazujú na to, že vystavenie včiel tomuto pesticídu môže ovplyvniť lietanie včiel, konkrétne znižuje vzdialenosť, dĺžku letu a rýchlosť. Prežitie včiel závisí od schopnosti lietať, pretože to je jediný spôsob, ako dokážu zbierať potravu. Lietanie je tiež dôležité pre zabezpečenie opeľovania plodín a divých rastlín. Ukázalo sa, že včely vystavené pesticídom počas jedného až dvoch dní strácajú orientačné schopnosti a menej lietajú. Krátkodobá expozícia zvýšila úroveň ich aktivity.
 
Včela medonosná žije v početných spoločenstvách – včelstvách. Spoločne žijú pohromade najmenej dve generácie včiel a je medzi nimi aktívna súčinnosť. Žiadna včela medonosná nemôže žiť dlhšiu dobu sama, je odkázaná na pomoc svojich družiek, takže správanie tisícich včiel je nevyhnutné pre prežitie kolónie.

Apis mellifera

Včely vykonávajú dôležité životné úlohy v prírode tým, že poskytujú základné funkcie ekosystému vrátane globálneho opeľovania plodín a pôvodných rastlín. Pokles populácií včelích kolónií vyvoláva obavy z budúcich vplyvov na životné prostredie, potravinovú bezpečnosť a dobré životné podmienky ľudí.

Ľudia majú obavy o včely medonosné a ich zdravie je narušené, pretože sú tak úzko spojené s ľudskou stravou a výživou. Včely medonosné sú nenahraditeľní opeľovači plodín a rastlín, ktoré konzumujeme. Je potrebné zvýšiť ochranu včiel, pretože ich počet už niekoľko rokov sústavne a nebezpečne klesá. Život bez nich naozaj nie je možný.

Journal reference: Simone Tosi, Giovanni Burgio, James C. Nieh. A common neonicotinoid pesticide, thiamethoxam, impairs honey bee flight ability. Scientific Reports, 2017; 7 (1) DOI: 10.1038/s41598-017-01361-8

Spracoval: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.