Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Aplikácia BioCV BioTag pre prasnice

14-11-2023
Z Profi preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Systém BioCV založený na digitálnych ušných značkách odhaľuje choré prasnice, prasnice v ruji alebo pred pôrodom. Exkluzívne vám predstavíme prvý takýto systém na svete.

Digitálne systémy na zisťovanie zvierat v ruji a chorých zvierat sú v chove dojníc samozrejmosťou. Iná situácia je v chove prasníc, kde sa chovatelia spoliehajú na svoju intuíciu a pozorné skúsené oko. Teda aspoň doteraz. S digitálnou ušnou značkou od začínajúcej spoločnosti BioCV však majú teraz chovatelia prasníc k dispozícii aj nástroj, ktorý uľahčuje monitorovanie zvierat pomocou umelej inteligencie.

BioCV BioTag pre prasnice: Mnoho funkcií

Systém je založený na ušných značkách vybavených snímačmi pohybu a teploty. V maštali každá ušná značka komunikuje priamo so skenerom BioScanner - zariadením podobným smartfónu s krytím IP68 (vodotesné).

Systém komunikuje s vonkajším svetom prostredníctvom vysielača Bluetooth v ušnej značke a antén Bluetooth v oddelení. Údaje o zvieratách sa posielajú cez internet na server vo Frankfurte. Program údaje okamžite vyhodnocuje, takže chovateľ je neustále informovaný na svojom skeneri BioScanner, tablete alebo počítači:

  • choré zvieratá,
  • lokalizácia zvierat,
  • optimálny čas na insemináciu,
  • telesná teplota,
  • alarm v prípade "uhynutej prasnice",
  • obdobie pôrodu.

Hoci je systém BioTag v prevádzke len od marca 2022, už teraz dokáže v 80 % prípadov predpovedať pôrod 24 hodín vopred. Keďže systém sa sám učí, spoločnosť BioCV očakáva, že najneskôr do dvoch rokov bude vyhodnocovanie presné na 98 %.

Obr. 1

Obr. 1: Podobne ako krokomer v chove dojníc umožňuje systém BioTag spoločnosti BioCV presné výpovede o plodnosti a zdravotnom stave zvierat.
(zdroj: Zäh)

Praktické výhody

Chovateľ prasníc vždy pozorne sleduje správanie každého zvieraťa v pôrodnici pri kŕmení. Keď však prasnica neprijíma krmivo, môže byť už neskoro na šetrnú liečbu a podanie prostriedku na zníženie horúčky. Veterinárny lekár Dr. Rolf Nathaus z VetTeamu Reken, ktorý má na starosti farmu so systémom BioCV, si nový systém monitorovania zvierat veľmi pochvaľuje.

Podľa jeho názoru má ešte veľký potenciál, najmä pokiaľ ide o včasné odhalenie MMA (mastitída, metritída, agalakcia). Chovatelia prasníc už v zásade robia veľa pre prevenciu MMA. Napriek tomu by sa problémy mohli znížiť ešte cielenejšou prípravou na pôrod. V ideálnom prípade by sa tým dokonca znížila potreba používania antibiotík, Dr. Nathaus je o tom presvedčený. Ako príklad uvádza ešte cielenejšie obmedzenie množstva krmiva na uľahčenie pôrodov.

Napokon, vzhľadom na čoraz častejšie upúšťanie od prostriedkov na synchronizáciu ruje by dnes lekári mohli len odhadovať, kedy nastal čas na redukciu krmiva.

Systém, ktorý by na základe profilu pohybu prasnice a teplotnej krivky oznamoval pôrod 24 hodín vopred, by uľahčil prácu. Najmä preto, že chovateľ by potom mohol pokojne predložiť zvieraťu napríklad jutový vak na uspokojenie inštinktu stavby hniezda a mohol by tiež v správnom čase zavesiť pôrodné lampy na teplé hniezdo pre prasiatka.

Obr. 2-4

Obr. 2: Prvé údaje o aktivite
sú k dispozícii už niekoľko
hodín po vložení ušnej značky.

Obr. 3: Rozhrania umožňujú
priame zápisy do plánovača
prasníc, napr. straty alebo
zvýšenie hmoptnosti.

Obr. 4: Po odstavení systém
analyzuje ďalšie údaje,
napr. o dátume inseminácie.

Pozor na prasnice v ruji

Ruja prasníc môže spôsobiť veľké škody gravidným prasniciam v skupinovom ustajnení. Čím skôr ich rozpoznáme a vyvedieme z veľkej skupiny do chovného koterca, tým lepšie. Podľa spoločnosti BioCV systém BioTag posiela správu chovateľovi v skorom štádiu, aby bol dostatok priestoru na selekciu preložených prasníc. To, či nový systém dokáže zachrániť aj spermie vďaka presnej inseminácii, sa ešte skúma. Podľa poskytovateľa sú však na to pomerne veľké šance, pretože optimálny čas inseminácie sa dá už dnes jednoducho určiť.

BioTag ponúka aj možnosť lokalizácie konkrétneho zvieraťa. Tento nástroj nielen šetrí čas, ale aj znižuje nepokoj v maštali, najmä ak sa používa v spojení s veľkými skupinami.

Funkcia, ktorá sa na prvý pohľad zdá zbytočná, avšak pri bližšom pohľade je veľmi užitočná, je alarm pri úhyne prasnice. V súvislosti s čerstvo narodenými prasiatkami sa odporúča, aby sa o osirelé prasiatka starali bez prerušenia rýchlym presunom k náhradnej matke.

Obr. 5-6

Obr. 5: Systém BioCV zahŕňa aj systém sledovania.
Keď vstúpite do maštale, môžete pomerne
rýchlo nájsť konkrétne zviera.

Obr. 6: Pridaná hodnota na
BioScanner (druh vodotesného
mobilného telefónu),
ušná značka sa identifikuje
prostredníctvom signálu NFC
a priradí sa k zvieraťu

Ušná značka je opakovane použiteľná

Ušná značka je vyrobená z lekársky testovaného materiálu a obsahuje vymeniteľnú batériu so životnosťou 2,5 až 3,5 roka podľa údajov výrobcu. To zvyčajne stačí na jeden životný cyklus prasnice. V prípade predčasného úhynu sa dá značka z ucha vytiahnuť, osadiť novým hrotom, zasunúť a znovu priradiť. Chovateľ môže prostredníctvom webovej aplikácie na smartfóne, tablete alebo počítači BioScanner zistiť, či a ako veľmi je batéria vybitá.

Spoločnosť BioCV prikladá veľký význam skutočnosti, že BioTag nie je ďalším zariadením na farme, ktoré vyžaduje opakované zadávanie údajov o zvierati. S cieľom znížiť vstupné údaje má systém rozhranie na pripojenie k iným systémom. Pripravuje sa aj prepojenie so zavedenými plánovačmi prasníc. Okrem prepojenia s databázou digitálnej medicíny Farmtool by v blízkej budúcnosti malo byť možné prostredníctvom systému vytvárať aj hlásenia HIT.

Náklady

Hoci sa systém BioTag ešte len vyhodnocuje, záujemcovia z radov poľnohospodárov si ho už môžu zakúpiť. Podľa spoločnosti BioCV sa jednotková cena za nákup viac ako 400 ušných značiek v súčasnosti začína na 9,50 € (všetky ceny sú bez DPH). V prvom kroku sa však poskytovateľ spolieha výlučne na lízingový model za jednotkovú cenu, ktorá v súčasnosti predstavuje 0,7 €/mesiac. Softvér a hardvér na analýzu a ukladanie údajov je súčasťou lízingového modelu. Bezplatné je vytvorenie informačnej tabule s rozložením maštale zodpovedajúcim skutočnému plánu budovy.

Hardvér potrebný v maštali na bezproblémový prenos údajov prostredníctvom sietí WLAN a Bluetooth je však spoplatnený. Pri rádiovom dosahu 10 až 80 m náklady do veľkej miery závisia od veľkosti maštale. Ak predpokladáme, že v závislosti od oddelenia a štruktúry koterca má jeden prijímač dosah na 24 až 44 prasníc, technické náklady na nami navštívenej farme s 1 000 prasnicami v pripúšťacom centre a pôrodnom koterci predstavovali 14 000 €, t.j. približne 14 € na jedno zviera.

Ak je v maštali k dispozícii rýchly internet, možno ho využiť na prenos údajov. Ak nie, môže byť potrebná satelitná anténa. Náklady: približne 70 €/mesiac. Vyzerá to byť drahé, ale okrem rýchleho internetu má farma v maštali k dispozícii aj voľne dostupnú sieť WLAN.

Obr. 7-9

Obr. 7: Algoritmy, bežne
označované ako umelá
inteligencia, vyhodnocu-
jú teplotu a aktivitu.

Obr. 8: Rádiové signály z ušných štít-
kov prijímajú antény v boxoch.

Obr. 9: Ak v maštali nie je
internetové pripojenie,
spoločnosť BioCV ho vytvorí
pomocou satelitnej antény.

Záver

V sektore prvovýrby mlieka sú krokomery na monitorovanie ruje a zdravotného stavu nenahraditeľné. BioCV BioTag je prvý porovnateľný nástroj na monitorovanie zvierat, ktorý je k dispozícii pre chovateľov prasníc. Systém meria teplotu zvieraťa pri uchu a analyzuje jeho pohyb.

Algoritmy využívajú tieto informácie na vytvorenie zdravotných profilov, z ktorých môže poľnohospodár odvodiť vhodné odporúčania pre činnosť. Týmto spôsobom sa môže vykonávať inseminácia s presnosťou, lepšie sa plánujú pôrody a veterinárne vyšetrenia sa môžu vykonávať cielenejšie.

Bude zaujímavé sledovať, ako nový systém od spoločnosti BioCV prijme prax s jednorazovými nákladmi na technológiu vo výške približne 14 € na zviera plus mesačný poplatok za prenájom vo výške 0,7 € za ušnú značku.

 

Kto je BioCV?

BioCV je začínajúca spoločnosť, ktorú založil Moritz Gansel (32) v roku 2020 so sídlom v Bochume. Mladý podnikateľ a vyštudovaný inžinier mechatroniky sa prostredníctvom svojho známeho dozvedel o problémoch riadenia v chove prasníc. Po dvoch rokoch testovania uviedol v marci 2022 so spoločníkom a zamestnancom na trh systém BioTag. Jeho prvými zákazníkmi sú najmä univerzity, okrem iného z USA, ktoré chcú získané údaje využiť na získanie ďalších informácií o správaní prasníc.

Mimochodom: Gansel odvodil názov spoločnosti BioCV z latinského Curriculum Vitae, čo znamená "biologický životopis". Pomocou jeho systému možno totiž bezproblémovo zdokumentovať všetky aktivity prasnice od veku prasiatka až po posledný vrh.

Obr. 10

Obr. 10: Veterinárny lekár Dr. Rolf Nathaus ako vedúci BioTag si nový systém veľmi pochvaľuje.
(zdroj: Zäh)

Je dobré vedieť:

  • Systém BioTag od spoločnosti BioCV zisťuje choroby chovu prasníc.
  • Systém tiež určuje optimálny čas inseminácie.
  • Určuje čas oplodnenia jeden deň vopred.