Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Prebytok obchodu EÚ s agropotravinami dosiahol v októbri 2023 najvyššiu úroveň za posledné tri roky

22-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila mesačnú správu o obchode s agropotravinárskymi výrobkami. Mesačný prebytok obchodu EÚ s agropotravinárskymi výrobkami, ktorý si zachoval rastúci trend zo septembra 2023, dosiahol v októbri 2023 najvyššiu úroveň za posledné tri roky, a to 6,9 miliardy EUR. Kumulatívne saldo obchodnej bilancie od januára do októbra 2023 dosiahlo 58 miliárd EUR, čo je o 10,6 miliardy EUR viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.

Vývoz

V októbri 2023 pokračoval nárast vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ už tretí mesiac po sebe. Zvýšil sa na 19,9 mld. EUR, čo predstavuje 5 % medzimesačný nárast. Kumulatívny vývoz od januára dosiahol 190,8 mld. EUR, čo je o 2,1 mld. EUR (+1 %) viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.

Z hľadiska vyvážaných výrobkov sa v porovnaní s rokom 2022 zvýšil vývoz prípravkov z obilnín a mlynských výrobkov o 8 % (+ 1,4 mld. EUR), nasledovali prípravky z ovocia a zeleniny (+ 1,3 mld. EUR) a cukrovinky a čokoláda (+ 1,1 mld. EUR). Hodnota vývozu obilnín sa znížila o 15 % v dôsledku znížených cien, ale vyvážané objemy sa zvýšili o 5 %.

Kumulatívny vývoz EÚ od januára do októbra 2023 sa najviac zvýšil do Spojeného kráľovstva (+ 3,3 mld. EUR, + 8 %), Turecka (+ 835 mil. EUR, + 26 %) a na Ukrajinu (+ 447 mil. EUR, + 19 %), zatiaľ čo vývoz EÚ do USA klesol o 8 % (- 1,9 mld. EUR), Egypta (- 858 mil. EUR, - 35 %), Alžírska (- 681 mil. EUR, - 22 %) a Iránu (- 576 mil. EUR, - 59 %).

Tri hlavné destinácie pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ v období od januára do októbra 2023 zostali Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína.

Dovoz

V októbri 2023 predstavoval dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ hodnotu 13 miliárd EUR, čo je o 6 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci, ale stále o 17 % menej ako v októbri 2022. Kumulatívny dovoz od januára do októbra 2023 dosiahol 132,8 mld. EUR, čo je o 6 % menej ako v rovnakom období roku 2022 ( -8,5 mld. EUR).

Z hľadiska dovážaných výrobkov sa zvýšila kumulatívna hodnota dovozu tabakových výrobkov (+ 1 miliarda EUR, +35 %), cukru a izoglukózy (+ 831 miliónov EUR). Zvýšila sa aj hodnota dovozu zeleniny, ako aj olivového oleja. Výrazné zníženie hodnoty dovozu však bolo zaznamenané v prípade olejnatých semien a bielkovinových plodín, rastlinných olejov, nejedlých výrobkov, kávy, čaju, kakaa a korenia a margarínu.

Hodnoty agropotravinárskeho dovozu z Ukrajiny sa v septembri a októbri 2023 vrátili bližšie k úrovni z roku 2021 po tom, ako v druhej polovici roka 2022 a začiatkom roka 2023 dosiahli vrchol. Kumulatívny dovoz od januára do októbra je v porovnaní s rokom 2022 vyšší o 1 % (+100 mil. EUR), pričom sa zvýšil dovoz obilnín, cukru a hydiny a zároveň sa znížil dovoz olejnín a bielkovinových plodín a rastlinných olejov.

Od januára do októbra 2023 možno pozorovať aj pokles hodnoty dovozu z Brazílie ( -2,2 mld. EUR, -13 %, najmä sójových bôbov, kávy a kukurice), Argentíny (- 1,6 mld. EUR, -29 %, najmä sójovej múčky), Číny (- 1,1 mld. EUR, -13 %, najmä nejedlých výrobkov) a Austrálie (- 1 mld. EUR, -31 %, najmä repky olejnej). V tomto období sa zvýšil dovoz do EÚ z Turecka (+885 mil. EUR) a Egypta (+484 mil. EUR), a to vďaka ovociu a orechom a zelenine.

 

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-surplus-reached-october-2023-its-highest-level-over-last-three-years-2024-01-19_en?prefLang=sk