Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Agropotravinársky obchod EÚ v septembri 2023

05-01-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Po stabilnom lete dosiahol prebytok agropotravinárskeho obchodu EÚ v septembri 2023 hodnotu 6,7 miliardy EUR. Ide o 18 % nárast v porovnaní s augustom 2023 a septembrom 2022. Kumulatívna obchodná bilancia od januára do septembra 2023 dosiahla 51 miliárd EUR, čo je o 8,5 mld. EUR viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Toto sú hlavné zistenia najnovšej mesačnej správy o agropotravinárskom obchode, ktorú uverejnila Európska komisia.

Vývoz

V septembri 2023 dosiahol vývoz EÚ 19 miliárd EUR, čo je 5 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ale stále o 9 % menej ako v septembri 2022. Kumulatívny vývoz od januára dosiahol 170,7 miliardy EUR, čo je o 2 % viac ako v rovnakom období v roku 2022.

V porovnaní s rokom 2022 sa kumulatívny vývoz EÚ v roku 2023 výrazne zvýšil do Spojeného kráľovstva (3 miliardy EUR, + 8 %) a do Turecka (+ 836 miliónov EUR, + 29 %), zatiaľ čo vývoz EÚ do USA klesol o 8 % (-1,9 miliardy EUR) a do Egypta o 36 % (– 739 miliónov EUR).

Tromi hlavnými destináciami vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ v období od januára do septembra 2023 zostali Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína.

Pokiaľ ide o vyvážané výrobky, nárast v porovnaní s rokom 2022 bol zaznamenaný najmä v prípade obilných prípravkov (+ 1,4 miliardy EUR, + 8 %) a prípravkov z ovocia a orechov (+ 1,3 miliardy EUR, + 17 %) . Vývoz obilnín sa znížil o 1,9 miliardy EUR (-15 %,), ako aj bravčového mäsa (- 986 miliónov EUR, -10 %) a destilátov a likérov (– 555 miliónov EUR, -7 %). Okrem toho sa vyvážané objemy zvýšili o 29 % v prípade rastlinných olejov a o 13 % v prípade olejnín a bielkovinových plodín.

Dovoz

Hodnota dovozu agropotravinových výrobkov do EÚ v septembri predstavovala 12,3 miliardy EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zníženie o 2 % a o 19 % menej ako v septembri 2022. Kumulatívny dovoz od januára do septembra 2023 dosiahol hodnotu 119,7 miliardy EUR, čo je 5 % zníženie v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 (– 5,9 miliardy EUR).

Pokiaľ ide o dovážané výrobky, došlo k zníženiu dovozu olejnín a bielkovinových plodín (-2,7 miliardy EUR, ‑14 %), ako aj rastlinných olejov (-2,3 miliardy EUR, ‑28 %) v dôsledku zníženia cien aj objemov.

V roku 2023 sa dovoz znížil najmä z Brazílie (-1,9 miliardy EUR, ‑13 %, väčšinou sójových bôbov, kávy a kukurice) a z Argentíny (- 1,4 miliardy EUR, ‑27 %, väčšinou sójových múčok). Pokles bol zaznamenaný aj v prípade dovozu z Austrálie (- 889 miliónov EUR, ‑29 %, väčšinou z repky olejnej), Číny (- 854 miliónov EUR, ‑12 %), ako aj z Indonézie (-555 miliónov EUR, ‑11 %).

 

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-surplus-increases-september-2023-2023-12-21_en?prefLang=sk&etrans=sk