Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Poľnohospodársky výhľad EÚ na roky 2023 – 35

14-12-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia na konferencii EÚ o perspektívach poľnohospodárstva predložila strednodobú výhľadovú správu. Z jej záverov vyplýva, že  v nadchádzajúcich rokoch sa odolnosť poľnohospodárov EÚ bude naďalej preverovaná meniacimi sa klimatickými a trhovými podmienkami a spoločenskými požiadavkami. Znásobenie extrémnych poveternostných javov bude mať naďalej vplyv na rast poľnohospodárskej produktivity. Zároveň sa má znížiť spotreba hovädzieho a bravčového mäsa, cukru a vína. Odvetvie poľnohospodárstva sa preto prispôsobuje zmene klímy a preferenciám spotrebiteľov. Predpokladá sa, že náklady na energiu a iné vstupné náklady zostanú v strednodobom horizonte vyššie ako pred rokom 2021. Spoločná poľnohospodárska politika je naďalej kľúčová na podporu poľnohospodárov pri prechode na udržateľnejšie systémy poľnohospodárskej výroby. EÚ bude aj naďalej čistým vývozcom a bude naďalej prispievať ku globálnej potravinovej bezpečnosti.

Správa o strednodobom výhľade sa vzťahuje na obdobie do roku 2035 a okrem príjmov z poľnohospodárstva sa zaoberá výrobou, spotrebou a obchodovaním s plodinami pestovanými na ornej pôde, mliečnymi výrobkami, mäsom, olivovým olejom a vinohradníctvom. Bola vypracovaná s prihliadnutím na hlavné hnacie sily, ktoré by mali ovplyvniť budúcnosť poľnohospodárstva EÚ, ako sú zmena klímy, dopyt spotrebiteľov, vyvíjajúca sa štruktúra odvetvia poľnohospodárstva, a to v najpravdepodobnejšom budúcom makroekonomickom prostredí za predpokladu, že súčasný politický rámec zostane do roku 2035. Zohľadňuje poľnohospodárske a obchodné politiky zavedené v septembri 2023.

Správa obsahuje aj kapitolu o jablkách, broskyniach, nektárinkách a rajčinách, ktorá sa podrobne analyzuje vo vybraných členských štátoch. Okrem toho sa v dvoch analýzach scenárov posudzuje po prvé vplyv zmeny klímy na svetové poľnohospodárske výnosy, obchod a ceny komodít a po druhé environmentálne a hospodárske vplyvy širšieho prijatia postupov obhospodarovania pôdy, ktoré podporujú sekvestráciu uhlíka a znižujú emisie skleníkových plynov.

Očakáva sa, že pôda ležiaca úhorom, ktorá bude prínosom pre biodiverzitu, sa do roku 2035 zvýši na 7 miliónov hektárov, pričom výnosy obilnín zostanú stabilné, okrem iného vďaka pozitívnym vplyvom presného poľnohospodárstva, striedania plodín a zlepšenia zdravia pôdy, ktoré by mohli vyvážiť negatívne vplyvy zmeny klímy. Do roku 2035 sa očakáva aj presun pôdy z pestovania obilnín na sójové bôby a strukoviny. Táto zmena bude spôsobená najmä nižším dopytom po obilninách na krmivo v dôsledku zníženia produkcie bravčového mäsa a hovädzieho mäsa v EÚ a zvýšenia trávnych a extenzívnych produkčných systémov. Túto zmenu podporia aj politické stimuly na podporu zvyšovania produkcie bielkovinových plodín.  

Znížený dopyt po biopalivách by mohol viesť k poklesu produkcie rastlinných olejov, čo by viedlo k menšiemu dovozu. Pokiaľ ide o cukor, spotreba cukru v EÚ bude naďalej klesať, a to najmä v dôsledku prechodu spotrebiteľov na stravu s nižším príjmom cukru. To povedie k mierne nižšej produkcii.  

 

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2023-35-transitioning-and-resilient-eu-farming-sector-will-cope-challenges-2023-12-07_en?etrans=sk&prefLang=sk