Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Obchod s agropotravinami v EÚ zostal v lete 2023 stabilný

30-11-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Po spomalení v júli 2023 dosiahla bilancia agropotravinárskeho obchodu EÚ v auguste 2023 hodnotu 5,7 miliardy EUR. Kumulatívna obchodná bilancia (od januára do augusta 2023) dosiahla 44,3 mld. EUR, čo je o 7,5 mld. EUR viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022. Toto sú hlavné zistenia najnovšej mesačnej správy o agropotravinárskom obchode, ktorú uverejnila Európska komisia.

Vývoz

V auguste 2023 zostal vývoz agropotravinových výrobkov EÚ stabilný na úrovni 18,2 miliardy EUR. Vývozné ceny produktov zostali v roku 2023 vysoké.

Kumulatívny vývoz obilných prípravkov a mletých výrobkov od januára zostal vysoký v porovnaní s rokom 2022 (+ 1,4 miliardy EUR, + 10 %), rovnako ako vývoz prípravkov z ovocia a zeleniny (+ 1,3 miliardy EUR, + 20 %), cukroviniek a čokolády (+ 966 miliónov EUR, + 16 %). 

Pokiaľ ide o cieľové krajiny vývozu v porovnaní s rokom 2022, výrazný vývoj bol zaznamenaný v prípade vývozu do Turecka (851 miliónov EUR + 34 %), zatiaľ čo vývoz EÚ do USA klesol o 8 % (– 1,6 mld. EUR), ako aj do Egypta o 35 % (– 635 miliónov EUR) a Alžírska (‑20 %, – 502 miliónov EUR).

Tromi hlavnými destináciami vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ v období od januára do augusta 2023 zostali Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína.

Dovoz

Dovoz do EÚ sa v auguste 2023 zvýšil o 5 % a dosiahol 12,5 miliardy EUR, čo je o 15 % menej ako v auguste 2022. Kumulatívny dovoz od januára do augusta 2023 dosiahol 107,4 mld. EUR, čo v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022 predstavuje mierny pokles (‑3 mld. EUR, ‑3 %).

V porovnaní s rokom 2022 sa znížil dovoz olejnín a bielkovinových plodín (‑2 mld. EUR, ‑12 %), ako aj v prípade rastlinných olejov (1,9 miliardy EUR, ‑27 %).

V roku 2023 sa dovoz znížil najmä z Brazílie (– 1,4 miliardy EUR, -10 %, najmä kávy, obilnín, olejnín a bielkovinových plodín) a z Argentíny (-1,2 miliardy EUR, -27 %, väčšinou sójovej múčky). Pokles bol zaznamenaný aj z Austrálie (- 870 miliónov EUR, ‑30 %, väčšinou repky olejnej) a Filipín (- 528 miliónov EUR, ‑47 %, väčšinou kokosového oleja).

Tromi najväčšími dovoznými krajinami v období od januára do augusta 2023 boli Brazília, Spojené kráľovstvo a Ukrajina.

Ďalšie informácie, ako aj podrobné tabuľky sú k dispozícii v najnovšom vydaní mesačnej správy o agropotravinárskom obchode EÚ.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-remained-stable-summer-2023-2023-11-24_en