Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Propagácia agropotravinárskych výrobkov v EÚ a mimo nej v roku 2024

20-11-2023
(zdroj:www.ec.europa.eu)

Európska komisia vyčlení v roku 2024 celkom 185,9 milióna EUR na financovanie propagácie udržateľných a vysokokvalitných agropotravinových výrobkov EÚ v Európskej únii a vo svete. 

Sumy, ktoré sú k dispozícii na kampane vybrané v roku 2024, sú rozdelené medzi propagáciu na vnútornom trhu EÚ (81,3 milióna EUR) a propagáciu v tretích krajinách (85,1 milióna EUR). Mimo EÚ sa za hlavné ciele v oblasti propagácie považujú krajiny a regióny s vysokým potenciálom rastu. Patria medzi ne Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur a Severná Amerika. Jedným z hlavných vývozných trhov pre agropotravinové výrobky EÚ zostáva Spojené kráľovstvo, kam smeruje 20 % vývozu EÚ27.

Očakáva sa, že propagačné kampane vybrané v roku 2024 budú zahŕňať výrobky z udržateľných poľnohospodárskych postupov, ktoré prispejú k zníženiu závislosti od pesticídov a antimikrobiálnych látok, minimalizácii hnojenia a znečistenia vody, zníženiu emisií skleníkových plynov, posilneniu ekologického poľnohospodárstva a zlepšeniu dobrých životných podmienok zvierat. Na takéto udržateľne vyrábané agropotravinárske výrobky sa osobitne vyčlení 62 miliónov EUR vrátane 42 miliónov EUR na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

Očakávané výsledky:

  • dosiahnutie lepšieho uznania loga ekologickej poľnohospodárskej výroby EÚ európskymi spotrebiteľmi a zvýšenie spotreby produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, 

  • zvýšenie informovanosti o systémoch kvality EÚ a výrobkoch, ktorých názvy sú registrované ako chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručená tradičná špecialita (ZTŠ).

Podpora konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny v kontexte vyváženej stravy zostáva aj naďalej základným kameňom propagačnej politiky EÚ. V pracovnom programe na rok 2024 sa na propagáciu čerstvého ovocia a zeleniny vyčlení viac ako 18 miliónov EUR. 

Výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti s kampaňami na rok 2024 budú vyhlásené na obdobie od 18. januára do 14. mája 2024. Spravuje ich Európska výkonná agentúra pre výskum (REA).

V dňoch 31. januára a 1. februára 2024 sa v Bruseli, ako aj online, uskutočnia informačné dni. Ich cieľom je ďalej prezentovať kritériá oprávnenosti a udeľovania grantov, ako aj skúsenosti príjemcov financovaných programov a uľahčiť kontakty medzi potenciálnymi projektovými partnermi.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_23_5816