Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Obchodná bilancia EÚ zostala v júli stabilná napriek spomaleniu obchodu s agropotravinárskymi výrobkami

03-11-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Podľa správy EK o obchode s agropotravinárskymi výrobkami sa v júli 2023 dovoz aj vývoz v porovnaní s júnom 2023 spomalil. To nemalo vplyv na obchodnú bilanciu EÚ s agropotravinárskymi výrobkami, ktorá zostala kladná vo výške 6,2 mld. EUR. Kumulatívna obchodná bilancia od januára do júla 2023 dosiahla hodnotu 38,6 mld. EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka dokonca o 7,3 mld. EUR viac.

Obchod s agropotravinárskymi výrobkami v EÚ je podľa správy Európskej komisie uverejnenej začiatkom októbra výkonný a dobre diverzifikovaný. Napriek tomu v prípade niektorých komodít predstavuje niekoľko partnerských krajín veľký podiel na vývoze alebo dovoze EÚ, čo by v prípade prerušenia obchodných tokov mohlo viesť k nestabilite trhu. Celkovo možno povedať, že postavenie EÚ ako najväčšieho svetového vývozcu a jedného z najväčších dovozcov agropotravinárskych výrobkov umožňuje vyvážené obchodné vzťahy s tretími krajinami.

Vývoz

Hoci mesačná hodnota vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ bola v júli nižšia ako v júli minulého roka, vývoz EÚ je stále silný. Kumulatívna hodnota vývozu EÚ od januára do júla tohto roka dosiahla 133,5 miliardy EUR, čo predstavuje 5 % nárast oproti rovnakému obdobiu v roku 2022. Prispel k tomu najmä rast vývozu prípravkov z obilnín (+ 1,5 mld. EUR, + 12 %) a prípravkov z ovocia a orechov (+ 1,2 mld. EUR, + 21 %). V porovnaní s rokom 2022 sa zvýšil aj objem vývozu rastlinných olejov, olejnín a bielkovinových plodín a obilnín, a to o 35 %, 16 % a 11 %.

Z hľadiska destinácií možno zaznamenať výrazný nárast vývozu do Turecka v hodnote 846 miliónov EUR (+38 %). Vývoz do Spojeného kráľovstva zostáva na vysokej úrovni, pričom v období od januára do júla 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 2,7 mld. eur (+10 %).

Tri hlavné destinácie vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ v období od januára do júla tohto roka boli Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Čína.

Dovoz

Podobne ako v júni, aj v júli pokračoval pokles dovozu agropotravinárskych výrobkov do EÚ, a to na 11,8 miliardy EUR, čo je o 11 % menej ako v júni 2023 a o 17 % menej ako v júli 2022. Tento vývoj hodnoty dovozu sa vysvetľuje poklesom dovozných cien od začiatku roka 2023 v kombinácii so znížením objemu dovozu v júli. Celková hodnota dovozu od januára do júla 2023 bola na úrovni 94,9 mld. EUR, podobne ako v roku 2022.

Dovoz obilnín sa zvýšil o 29 %, zatiaľ čo dovoz olejnín a bielkovinových plodín sa znížil o 11 % a rastlinných olejov o 27 %. To viedlo k zníženiu deficitu obchodu s rastlinnými olejmi, ako aj s olejninami a bielkovinovými plodinami.

Dovoz z Argentíny sa znížil o 1 miliardu EUR (-27 %), z veľkej časti v dôsledku zníženia dovozu sójových múčok, dovoz z Brazílie sa tiež znížil o 892 miliónov EUR (-8 %), pričom došlo k veľkému poklesu dovozu sójových bôbov a kávy.

Medzi tri najväčšie krajiny pôvodu pre dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ v období od januára do júla 2023 patrí Brazília a Spojené kráľovstvo a Ukrajina.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-trade-balance-remains-stable-july-despite-slowdown-agri-food-trade-2023-10-26_sk