Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Poľnohospodárske trhy EÚ zostávajú stabilné aj napriek ruskej invázii na Ukrajine

14-10-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Správa Európskej komisie o najnovších trendoch a vyhliadkach pre celý rad agropotravinárskych odvetví.

Poľnohospodársku produkciu v EÚ naďalej ovplyvňujú dôsledky neopodstatnenej ruskej vojny na Ukrajine - prudký nárast cien energií, zvyšovanie vstupných nákladov a inflácia potravín v celej EÚ.

Okrem geopolitickej nestability EÚ zaznamenala jedno z najhorúcejších letných období v histórii, čo výrazne ovplyvnilo pestovanie letných plodín, ako sú kukurica, sója a slnečnica. Meteorologické podmienky boli náročné aj pre chovateľov hospodárskych zvierat a zvieratá, ktoré trpeli stresom z tepla a menším množstvom krmiva.

Napriek zjavne náročným podmienkam je poľnohospodársky sektor EÚ silný. Dostupnosť potravín v EÚ nie je ohrozená. Okrem toho sa očakáva, že vývoz obilnín z EÚ dosiahne 51 miliónov ton, čo je o 6,5 % viac ako v minulej sezóne a o 20,9 % viac ako päťročný priemer. EÚ bude aj naďalej prispievať k celosvetovej potravinovej bezpečnosti. Táto geopolitická situácia však vedie k značnej neistote v súvislosti s vyhliadkami.

Júlový podpis Čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktorá viedla k obnoveniu vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more, priniesol na medzinárodných trhoch určitú úľavu v podobe prudkého poklesu cien pšenice a olejnín, ale toto obnovenie nemožno považovať za samozrejmosť. Pásma solidarity zriadené EÚ ďalej prispeli k tomu, že od mája 2022 sa z Ukrajiny vyviezlo viac ako 12 miliónov ton obilnín vlakmi, nákladnými autami alebo loďami. Hoci ceny komodít toto leto klesli, výrobné náklady a spotrebiteľské ceny zostávajú historicky vysoké. Dôvodom sú vysoké ceny logistického dodávateľského reťazca, napríklad elektriny, spracovania, balenia, dopravy, chladenia a vykurovania. Zvýšené životné náklady môžu znížiť dopyt spotrebiteľov po stravovacích službách (napr. reštauráciách alebo cateringu) a viesť k väčšiemu nakupovaniu privátnych značiek v maloobchode.

Ďalšou obavou pre poľnohospodársky sektor je dostupnosť hnojív na nadchádzajúcu sezónu. Keďže priemysel hnojív potrebuje zemný plyn na výrobu amoniaku a iných dusíkatých produktov, pri príliš vysokých cenách plynu sa výroba znižuje alebo zastavuje. Zníženie výroby a používania hnojív by mohlo mať vplyv na rastlinnú výrobu v roku 2023, ako aj na sektory výroby nápojov a spracovania mäsa, ktoré využívajú vedľajšie produkty z procesu výroby hnojív.

Plodiny na ornej pôde

Celková produkcia obilnín v EÚ by mala v súčasnosti dosiahnuť 270,9 milióna ton, čo je o 7,8 % menej ako v minulom roku.  Najvýraznejší pokles sa týka kukurice (55,5 mil. ton), čo predstavuje medziročný pokles o 23,7 %. Je to spôsobené najmä letným suchom. Produkcia mäkkej pšenice sa zníži len o 2,4 % s predpokladanou produkciou 127 mil. ton.  Obchod s obilninami naďalej rastie, pričom sa očakáva, že vývoz mäkkej pšenice z EÚ dosiahne 36 miliónov ton, čo predstavuje medziročný nárast o 23 %.

Vďaka vyšším očakávaným výnosom bielkovinových plodín sa odhaduje, že produkcia v EÚ vzrastie o 1,4 % a dosiahne 4,32 milióna ton. Pokiaľ ide o olejniny, v hospodárskom roku 2022/23 dosiahla plocha, na ktorej sa pestujú tieto plodiny v EÚ, historicky najvyššiu hodnotu 12,2 milióna hektárov, čo predstavuje medziročný nárast o 14,6 %. Vplyv na tento vývoj mali najmä prudko rastúce ceny olejnín a najmä rastlinných olejov a dočasná výnimka umožňujúca pestovanie určitých plodín na pôde vyňatej z produkcie. Toto výrazné rozšírenie viedlo k zvýšeniu úrody o 7,5 %, čím sa zmiernil vplyv sucha na výnosy.

Špecializované plodiny

Očakáva sa, že produkcia olivového oleja v EÚ klesne v období 2022/23 o 25 %, pričom pokles sa zaznamenal takmer vo všetkých hlavných producentských krajinách EÚ okrem Grécka. Horúčavy počas obdobia kvitnutia v kombinácii s nedostatkom vody počas fázy rastu olív totiž negatívne ovplyvnili produkciu olív a kvalitu oleja. Nižšia produkcia by sa mohla do určitej miery pokryť počiatočnými zásobami a pravdepodobne aj zvýšeným dovozom.

Produkcia vína v EÚ je stabilná, pričom sa očakáva, že v období 2022/23 bude o 2,5 % vyššia ako päťročný priemer. Je to spôsobené najmä očakávanou väčšou produkciou vo Francúzsku. Kvalita vína by mohla byť vyššia aj vďaka výraznému zníženiu výskytu plesňových infekcií hrozna. Vývoz vína z EÚ zostáva na rovnakej úrovni ako v minulom hospodárskom roku, pričom hlavnými destináciami sú USA a Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Kanada a Čína.

Pozorujeme všeobecné zníženie spotreby čerstvého ovocia najmä v dôsledku rastúcich cien. Očakáva sa, že spotreba čerstvých jabĺk a pomarančov v EÚ v období 2022/23 mierne klesne na 12 kg na obyvateľa.

Mlieko a mliečne výrobky

Horúce a suché počasie tohto leta spôsobilo nielen tepelný stres pre kravy, ale viedlo aj k nižšej dostupnosti a kvalite trávy. Aby sa s tým poľnohospodári vyrovnali buď spotrebovali krmivo, ktoré plánovali uskladniť na zimné mesiace, alebo ešte viac znížili veľkosť svojho stáda. V dôsledku toho sa očakáva, že ročná produkcia mlieka v EÚ klesne o 0,5 %. Začiatok roka 2023 by mohol byť náročný pre chovateľov dojníc, ktorí okrem potenciálne nižšieho dopytu spotrebiteľov v dôsledku inflácie potravín čelia aj vyšším vstupným nákladom a nižšej dostupnosti krmív.

Mäsové výrobky

Chovatelia hospodárskych zvierat patria k tým, ktorých rekordné náklady na energie a vstupy ovplyvňujú najviac. Napriek vysokým cenám hovädzieho a bravčového mäsa a hydiny tieto zložité podmienky obmedzujú výrobu v týchto troch odvetviach. V roku 2022 sa v EÚ produkcia hovädzieho mäsa zníži o 0,6 %, bravčového mäsa v EÚ o 5 % a hydiny o 0,9 %. Vysoké ceny zaťažujú aj vývoz týchto výrobkov z EÚ, pričom v roku 2022 sa očakáva pokles o 1 % v prípade hovädzieho mäsa, 17 % v prípade bravčového mäsa a 2,2 % v prípade hydiny.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-eu-agricultural-markets-remain-stable-despite-russian-invasion-ukraine-2022-10-05_en