Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Značné potreby poľnohospodárov a agropotravinárskych spoločností

17-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Na základe spätnej väzby od 7 600 poľnohospodárov a 2 200 agropotravinárskych spoločností v EÚ predstavuje 24 správ (fi-compass) z jednotlivých krajín hlavné výzvy, ktorým tieto dve skupiny čelia, pokiaľ ide o prístup k financovaniu. V správach sa odhaduje aj medzera vo financovaní poľnohospodárstva v EÚ medzi 19,8 a 46,6 mld. EUR, zatiaľ čo v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví sa odhaduje na viac ako 12,8 mld. EUR. Tieto finančné potreby pravdepodobne súčasná kríza zhorší.

Správy ukazujú, že vo väčšine európskych krajín je financovanie poľnohospodárstva vystavené vyšším úrokovým sadzbám a nepriaznivým podmienkam v porovnaní s ostatnými odvetviami hospodárstva. Podľa nich neboli podmienky poskytovania pôžičiek a splácania dostatočne flexibilné - čo je obzvlášť potrebné v poľnohospodárstve.

Fi-kompas (spoločná iniciatíva medzi službami ESIF Európskej komisie a Európskou investičnou bankou) podrobne analyzoval finančné prostredie, v ktorom poľnohospodári a spracovatelia pôsobia v každej krajine. Patria sem bankové systémy, hlavní finanční aktéri v týchto dvoch sektoroch, pôžičky, záruky a rôzne finančné systémy s vnútroštátnym financovaním a / alebo financovaním EÚ. V správach sa takisto uvádzajú závery pre  jednotlivé krajiny, o tom, ako zlepšiť existujúce finančné nástroje a vytvoriť nové. Označujú tiež nedostatky súvisiace s nízkou úrovňou finančnej gramotnosti poľnohospodárov a nedostatkom vedomostí bánk o poľnohospodárstve.

Aj keď sa zdá, že veľké farmy majú pomerne ľahký prístup k financiám, mladí poľnohospodári a noví účastníci na trhu patria medzi najviac postihnuté skupiny a často im chýbajú primerané možnosti financovania. Malé farmy čelia značným ťažkostiam, pokiaľ ide o prístup k investíciám do rozvoja, a to z dôvodu nedostatku imania, ktoré je možné použiť ako záruku a potrebných zručností pri príprave podnikateľských plánov.

Pokiaľ ide o agropotravinársky sektor, analýza ukazuje lepšie finančné prostredie, v ktorom existuje väčšia rôznorodosť zdrojov financovania v porovnaní s poľnohospodárstvom. Podľa správ v tomto sektore existuje viac finančných nástrojov, aj keď stále existujú možnosti na zlepšenie ich ponuky a pokrytia. V tomto sektore sa okrem toho zistilo, že začínajúce podniky a inovatívne spoločnosti majú najväčšie ťažkosti pri hľadaní potrebného kapitálu na začatie alebo rozšírenie svojich činností.

V rámci budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) 2021 - 27 by sa finančné nástroje, ktoré využívajú zdroje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), mohli použiť na financovanie samostatného pracovného kapitálu, investícií, kapitálových zliav a zabezpečiť kombinácie s grantmi a úrokovými dotáciami.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/needs-farmers-and-agri-food-companies-are-significant-2020-jun-11_en