Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Vývoj agropotravinárskeho obchodu v EÚ-27

28-04-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Mesačný agropotravinársky obchod v EÚ 27

Mesačná hodnota vývozu agropotravinárskych výrobkov v EÚ-27 v januári 2020 bola nižšia ako pred tromi mesiacmi, ale naďalej rástla v porovnaní s úrovňou v januári 2019 a dosiahla 14,36 mld. EUR, čo je o 3,1% viac ako v predchádzajúcom roku. Napriek nárastu dovozu v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi sa medziročná hodnota dovozu mierne znížila na 10,6 mld. EUR - 2,2% pod úrovňou z januára 2019. V dôsledku toho dosiahol mesačný obchodný prebytok v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví 3,76 mld. EUR., čo je o 22% viac ako v januári 2019.

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami v EÚ 27: medziročný vývoj

Za 12-mesačné obdobie od februára 2019 do januára 2020 dosiahol vývoz agropotravinárskych výrobkov EÚ 182,1 mld. EUR, čo je výrazný nárast o 7,3% v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Hlavnými cieľmi vývozu v tomto období (v miliardách EUR, % podiel na vývoze EÚ 27) boli Spojené kráľovstvo (40,4, 22%), USA (22,0, 12%), Čína (14,9, 8%), Švajčiarsko (8,4, 5 %), Japonsko (7,4, 4%) a Rusko (7,1, 4%). Ďalšími významnými cieľmi boli Nórsko (4,5, 2,5%), Saudská Arábia (3,7, 2%) a Kanada (3,5, 2%). Do týchto destinácií smerovalo viac ako 60% vývozu EÚ-27.

Za rovnaké obdobie od februára 2019 do januára 2020 predstavoval dovoz agropotravinárskych výrobkov z tretích krajín hodnotu 121,3 mld. EUR, t.j. nárast o 1,8% v porovnaní s obdobím od februára 2018 - januára 2019. Najviac agropotravinárskych výrobkov (mld. EUR,% podiel na dovoze do EÚ-27) bolo za posledných 12 mesiacov do EÚ dovezených  zo Spojeného kráľovstva (16,5, 14%), Brazílie (10,7, 9%), USA (10,1, 8%), Ukrajiny (6,8, 6%), Číny (5,3, 4,4%) a Švajčiarska (4,6, 3,8%). Ďalšími významnými dovozcami boli Argentína (4,4, 3,6%), Turecko (4,25, 3,5%) a Indonézia (4,0, 3,3%). Z týchto krajín pochádza viac ako 55% dovozu do EÚ27.

Výrazný nárast vývozu bravčového mäsa a pšenice 

Vývoz bravčového mäsa (+2,57, + 45%), pšenice (+1,87, + 49%), liehovín a likérov (+0,87, + 12%), drobov (+0,45, + 12%) a práškového mlieka spolu so srvátkou (+0,59, + 14%) zaznamenal najvýznamnejšie nárasty (% zmena za obdobie 12 mesiacov). Exportná výkonnosť EÚ 27 na ročnom základe sa tiež zlepšila, najmä pokiaľ ide o cestoviny a pečivo (+0,58, + 7,5%), víno a vermut (+0,53, + 4%) a detskú výživu (+0,5, +6%). Na druhej strane ročný vývoz cukru (-0,6, -48%), hovädzieho mäsa (-0,18, -8%), rastlinných olejov (-0,17, -6%), surových koží (-0,16, -11 %) a olivového oleja (-0,15, -5%) zaznamenal najvýraznejší pokles hodnoty.

Zvýšil sa najmä dovoz tropického ovocia, olejnatých semien iných ako sójové bôby (najmä repkových) a rastlinných olejov

Pokiaľ ide o kategórie výrobkov, najvyšší nárast dovozných hodnôt za posledné mesiace (v mld. EUR, zmena v %) bol zaznamenaný pre tropické ovocie čerstvé a sušené (+0,93, + 8%), olejnaté semená iné ako sója (+0,77, +21) %), ostatné rastlinné oleje (+0,53, + 22%), zeleninu (+0,34, + 8%) a repný a trstinový cukor (+0,26, + 35%). Naopak, najviac sa znížili ročné dovozné hodnoty v prípade pokrutín (-0,25, -4%), citrusových plodov (-0,23, -13%), olivového oleja (-0,22, -36%), sóje (-0,19, -4%) a ovocných štiav (-0,19, -8%).

Obchodný prebytok sa ďalej zvyšuje

Pri rastúcich vývozných hodnotách a o niečo slabšom raste dovozu bol obchodný prebytok za obdobie 12 mesiacov od februára 2019 do januára 2020 o 20% vyšší ako v období február 2018 - január 2019 a dosiahol hodnotu 10,27 mld. EUR. Táto čistá obchodná bilancia bola spôsobená obzvlášť silným vývozom bravčového mäsa, pšenice a iných obilnín.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_jan2020_en.pdf