Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Zemepisné označenia – európske bohatstvo v hodnote 75 mld. €

27-04-2020
(zdroj: https://ec.europa.eu)

Podľa štúdie, ktorú zverejnila Európska komisia, predstavujú agropotravinárske výrobky a nápoje, ktorých názvy sú chránené Európskou úniou ako „zemepisné označenia“, 74,76 mld. EUR hodnoty predaja. Viac ako jedna pätina tejto sumy je výsledkom vývozu mimo Európskej únie. Podľa štúdie je predajná hodnota výrobku s chráneným označením v priemere dvojnásobná v porovnaní s podobnými výrobkami bez neho.

Európske potraviny sú známe svojou bezpečnosťou, výživnosťou a kvalitou. Tradičné výrobné metódy prispievajú k cieľu EÚ – byť tiež globálnym štandardom udržateľnosti výroby potravín.

Cieľom systémov kvality EÚ je chrániť názvy konkrétnych výrobkov, a tak propagovať ich jedinečné vlastnosti spojené s ich zemepisným pôvodom ako aj know-how v regióne. Tieto názvy výrobkov sú súčasťou systému práv duševného vlastníctva EÚ a zákonne ich chránia pred napodobňovaním a zneužitím. Agropotravinárske výrobky a vína sú chránené ako „chránené označenie pôvodu“ (CHOP) a „chránené zemepisné označenie“ (CHZO) a liehoviny ako „zemepisné označenie“ (GI). Európska únia tiež chráni „zaručené tradičné špeciality“ (ZTŠ), pričom zdôrazňuje tradičné aspekty produktu bez toho, aby bol spojený s konkrétnou zemepisnou oblasťou. Hodnota predaja poľnohospodárskych výrobkov a potravín označených ako ZTŠ predstavuje 2,3 ​​mld. EUR.

Štúdia sa zakladala na všetkých 3 207 názvoch výrobkov chránených v 28 členských štátoch EÚ na konci roku 2017 (do konca marca 2020 sa celkový počet chránených názvov zvýšil na 3 322).

Podľa štúdie existuje jednoznačný ekonomický prínos pre výrobcov z hľadiska marketingu a zvýšenia predaja vďaka vysokej kvalite a reputácii týchto výrobkov a ochote spotrebiteľov platiť za získanie originálneho produktu.

Hlavné zistenia štúdie sú:

  • Významná hodnota predaja: Zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality spolu predstavovali v roku 2017 odhadovanú predajnú hodnotu 77,15 mld. EUR, čo je 7% z celkovej hodnoty predaja európskeho potravinárskeho a nápojového sektora odhadovanej v rovnakom roku na 1 101 mld. EUR. Vína predstavovali viac ako polovicu tejto hodnoty (39,4 mld. EUR), poľnohospodárske výrobky a potraviny 35% (27,34 mld. EUR) a liehoviny 13% (10,35 mld. EUR). Z 3 207 názvov výrobkov, ktoré boli zaregistrované v roku 2017 (GI aj ZTŠ), 49% boli vína, 43% agropotravinárske výrobky a 8% liehoviny.
  • Skutočne európska politika: Každá krajina EÚ vyrába výrobky, ktorých názvy sú chránené na úrovni EÚ a slúžia ako vlajkové lode pre tradičné kulinárske dedičstvo regiónov a ako hospodárske hnacie sily pre národný agropotravinársky sektor.
  • Vývoz zemepisných označení: Zemepisné označenia predstavujú 15,5% celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov EÚ. Víno zostalo najdôležitejším produktom z hľadiska celkovej hodnoty predaja (51%) a obchodu mimo EÚ (50%). USA, Čína a Singapur sú prvými cieľovými miestami pre výrobky so zemepisným označením EÚ. Vývoz do týchto krajín predstavuje polovicu vývoznej hodnoty výrobkov so zemepisným označením.

EÚ uzavrela viac ako 30 medzinárodných dohôd, ktoré umožňujú uznávanie mnohých zemepisných označení EÚ mimo EÚ a uznávanie zemepisných označení z krajín mimo EÚ v EÚ. Zemepisné označenia zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri obchodných rokovaniach medzi EÚ a inými krajinami. Komisia každoročne venuje približne 50 miliónov EUR na podporu kvalitných výrobkov v EÚ a na celom svete.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683