Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Ochranársky servis / Agrovita

Insekticídne ošetrenia obilnín na jeseň (r. 2014)

17-10-2014