Úvod / Novinky

Novinky

Analýza polycyklických aromatických uhľovodíkov

28-09-2023
ALS SK, s.r.o.

Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa v júni ďalej zlepšila

27-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Stav poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike a jej kvalita z hľadiska dynamiky sledovaných agrochemických parametrov

27-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Deň ekologického poľnohospodárstva v EÚ: Druhé udeľovanie cien EÚ za ekologické poľnohospodárstvo

26-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Jedlý hmyz – koník sťahovavý (Locusta migratoria)

25-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prínos strategických plánov SPP k dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti EÚ

22-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Alternatívne systémy pohonu poľnohospodárskych strojov

22-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

FAO: Veda, technológie a inovácie sú kľúčom k transformácii agropotravinárskych systémov

21-09-2023
(zdroj: www.fao.org)

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Samohybné zberacie rezačky – trendy vývoja

19-09-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre