Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

Oznámenie č. 18/2009


Účinnosť od: 30.01.2009

Oznámenie č. 18/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

dotácie

Oznámenie č. 334/2008


Účinnosť od: 28.08.2008

Oznámenie č. 334/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100.

dotácie

Oznámenie č. 354/2007


Účinnosť od: 27.07.2007

Oznámenie č. 354/2007 Ministerstva  pôdohospodárstva SR o vydaní výnosu z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve (oznámenie č. 473/2006 Z. z.) (Vestník MP SR č. 13).

dotácie

Oznámenie č. 645/2006


Účinnosť od: 19.12.2006

Oznámenie č. 645/2006 Ministerstva pôdohospodárstva SR o vydaní výnosu z 26. októbra 2006 č. 2545/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100 (oznámenie č. 61/2006 Z. z.) (Vestník MP SR č. 23).

podpora

Oznámenie č. 473/2006


Účinnosť od: 29.07.2006

Oznámenie č. 473/2006 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve (Výnos MP SR č. 14/2006).

dotácie

Nariadenie č. 435/2006


Účinnosť od: 01.07.2006

Nariadenie č. 435/2006 o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.

agroenvironmentálne opatrenia

Oznámenie č. 61/2006


Účinnosť od: 08.02.2006

Oznámenie č. 61/2006 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní  podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) (Vestník MP SR č. 2/2006).

podpora

Nariadenie č. 389/2005


Účinnosť od: 01.09.2005

Nariadenie č. 389/2005 o správnej farmárskej praxi.

farmárska prax

Oznámenie MPRV SR č. 722/2014-100 o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2014

štátna podpora - priame platby

Príloha č. 1 k Usmerneniu MPRV SR č. 943/2015-640 - Pravidlá krížového plnenia

podpora - oddelené priame platby