Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Rojení chroustů a škodlivost ponrav v roce 2019

03-06-2019
Komora zemědělských poradců ČR

Význam trvalých trávnych porastov pre krajinu a človeka

28-05-2019
Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava

Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde – alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia

20-05-2019
1 Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia

30-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vertikutácia – súčasť minimalizačných technológií na trávnych porastoch

29-04-2019
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

26-04-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Sejačky na presnú sejbu jarných plodín

17-04-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pestovanie monokultúr začína dominovať: zlá správa pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

18-02-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Pestovanie levandule

28-01-2019
NPPC – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Úrodové a produkčné trendy v rastlinnej výrobe

04-12-2018
NPPC – VÚRV v Piešťanoch