Novinky

Dlhodobý negatívny dopad tepelného stresu na produkciu mlieka kráv

04-08-2023
1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra; 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Ochrana fariem hydiny pred vtáčou chrípkou prostredníctvom prírodných rastlinných látok

03-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Sledovanie zdravotného stavu vemena kôz ako kľučový nástroj prevencie proti mastitídam

01-08-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Ekologické poľnohospodárstvo. 30 % na Slovensku?

28-07-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

27-07-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Choroby tráviaceho aparátu hovädzieho dobytka

27-07-2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

Národný akčný plán pre rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike pre roky 2023-2027

25-07-2023

Precízny manažment sadov: od fyziológie stromov po automatizáciu sadov

25-07-2023
Výzkumný a Šlechtitelský Ústav Ovocnářský Holovousy s.r.o.

Metodika testovania odolnosti obilnín na múčnatku trávovú v poľných a v laboratórnych podmienkach

24-07-2023
NPPC - Výskukmný ústav rastlinnej výroby

Oznámenie finalistov súťaže EU Organic Awards 2023

21-07-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)