Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

Nariadenie č. 499/2008


Účinnosť od: 01.04.2010

Nariadenie vlády č. 499/2008 Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

dotácie

Oznámenie č. 525/2009


Účinnosť od: 12.12.2009

Oznámenie č. 525/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Poľnohospodárstvo

Nariadenie č. 347/2009


Účinnosť od: 01.09.2009

Nariadenie vlády č. 347/2009 Slovenskej republiky o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy.

podpora cukrovej repy

Nariadenie č. 348/2009


Účinnosť od: 01.09.2009

Nariadenie vlády č. 348/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z.

trh s vínom

Nariadenie č. 121/2009


Účinnosť od: 01.04.2009

Nariadenie vlády č. 121/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

podmienky podpory

Oznámenie č. 18/2009


Účinnosť od: 30.01.2009

Oznámenie č. 18/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

dotácie

Oznámenie č. 334/2008


Účinnosť od: 28.08.2008

Oznámenie č. 334/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100.

dotácie

Oznámenie č. 354/2007


Účinnosť od: 27.07.2007

Oznámenie č. 354/2007 Ministerstva  pôdohospodárstva SR o vydaní výnosu z 18. júla 2007 č. 1754/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve (oznámenie č. 473/2006 Z. z.) (Vestník MP SR č. 13).

dotácie

Oznámenie č. 645/2006


Účinnosť od: 19.12.2006

Oznámenie č. 645/2006 Ministerstva pôdohospodárstva SR o vydaní výnosu z 26. októbra 2006 č. 2545/2006-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 25. januára 2006 č. 1467/2006-100 (oznámenie č. 61/2006 Z. z.) (Vestník MP SR č. 23).

podpora

Oznámenie č. 473/2006


Účinnosť od: 29.07.2006

Oznámenie č. 473/2006 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu z 12. júla 2006 č. 2066/2006-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve (Výnos MP SR č. 14/2006).

dotácie