Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

Vyhláška č. 13/1997


Účinnosť od: 15.01.1997

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 13/1997 o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly.

kontrola