Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Perspektívy inovatívneho zakladania jarných porastov

28-04-2021
Biopratex s.r.o.

Zásoby uhlíka v trávnych porastoch

22-04-2021
1 NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica; 2 Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela; 3 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Súčasné stratégie a ciele v oblasti zavlažovania (1. časť)

21-04-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2021, str. 18-19)

Zvyšovanie úrod kukurice

02-03-2021
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Osivá, ich šľachtenie a morenie – intenzifikačné faktory vstupujúce do poľnohospodárskej výroby

17-02-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zber a doprava slamy ako významný logistický problém

08-02-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Kontrola akosti osív kukurice

04-12-2020
RWA SLOVAKIA

Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

30-11-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici

Skladovanie hospodárskych hnojív

19-10-2020
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Fenotypovanie plodín – trend pre zvyšovanie rastlinnej produkcie a potravinovej bezpečnosti v 21. storočí

23-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra fyziológie rastlín, FAPZ