Novinky

Vplyv významnejších chorôb na zníženie úrody a konzumnej kvality rajčiaka jedlého

18-06-2014
Univerzita J. Selyeho, Komárno - katedra biológie; SPU v Nitre - FZKI

Aktuality č. 7/2014

05-05-2014

Aktuality č. 6/2014

25-04-2014

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

26-03-2018

OZNAM pre chovateľov včiel o zaregistrovaní včelstiev do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v rámci realizácie projektu pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti

20-02-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Zelenina - ochrana

18-06-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 13.06.2014 - 19.06.2014

13-06-2014

Porovnanie ekonomiky pestovania ozimnej pšenice v rokoch 2012 a 2013

12-06-2014
Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

Mak - pestovanie

06-06-2014
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 06.06.2014 - 12.06.2014

06-06-2014