Novinky

Pestovanie černíc

23-08-2016

Odrody malín

16-08-2016

Pestovanie malín

16-08-2016

Pasenie, kvalita mlieka a prednosti tohto hospodárenia

15-08-2016
1 NPPC- VÚTPHP Banská Bystrica; 2 PD Dechtice
(zdroj: Slovenský chov, máj/2016, str. 14-17)

Ekonomika prevádzky poľnohospodárskej techniky IV.

09-08-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Chemická analýza energetických rastlín (Miscanthus x gigantheus, Sida hermaphrodita, Arundo donax) na výťažnosť bioetanolu

21-07-2016
1 Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie (VVICB) Ekonomickej Univerzity Bratislava, Kapušany pri Prešove; 2 Výskumný ústav agroekológie, Michalovce

Životné potreby Losa mokraďového Alces alces zisťované v experimentálnych podmienkach

11-07-2016
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby; 2 Občianske združenie Žito; 3 Středoevropský institut ekologie zvěře Brno, Nitra, Wien; 4 TU vo Zvolene, Lesnícka fakulta, KOLP

Zber slamy verzus stav pôdy

07-07-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Agronomická a ekonomická výhodnosť pestovania sóje fazuľovej

07-07-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

30-06-2016
Symbiom, s.r.o.
(Zdroj: Vinič a víno 2/2016, str. 45-46)