Novinky

Uskladnenie slovenských semien rastlín do Svetovej génovej banky na Špicbergoch

29-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort už pracuje na systémových riešeniach na podporu hydiny

26-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Rastlinné zvyšky poľnohospodárskych plodín po zbere úrody – zdroj organickej hmoty a živín

26-05-2017
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, pracovisko Prešov; 2 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve č. 3/2017, str. 22-23)

Špargľa je zelenina kráľov

23-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Ministerstvo pôdohospodárstva rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov

18-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Reprodukcia umelo vysadzovaných hrabavcov

18-05-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny č.8/2017, str. 24)

Je intenzivní výkrm skotu perspektivní? - 2. část

15-05-2017
1Praha Uhříněves; 2VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves, oddělení technologie a techniky chovu HZ

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
FZKI, SPU Nitra

Poľnohospodárstvo bez GMO

11-05-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Používanie pesticídov ohrozuje včely medonosné

05-05-2017
(zdroj: www.sciencedaily.com, University of California San Diego)