Novinky

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - obilniny

30-07-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Rastlinné produkty v prevencii a liečbe ochorení ľudí - strukoviny

30-07-2014
1Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; 2Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Podpora rodivosti ovocných drevín a kvality plodov počas vegetácie prípravkami firmy ASRA (r. 2014)

30-07-2014

Teória a prax pri výrobe lucernových siláží na Slovensku

29-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚŽV Nitra, Ústav výživy

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 25.07.2014 - 31.07.2014

25-07-2014

Výnimočné a originálne riešenia v ochrane viniča - ASRA (r. 2014)

25-07-2014

Letné ošetrenia vinohradov so spoločnosťou MA AGROVITA (r. 2014)

25-07-2014

Integrovaná ochrana rastlín

23-07-2014
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín ÚKSÚP v Bratislave

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 18.07.2014 - 24.07.2014

18-07-2014

Briketovací lis Deon od HBSG - Špirálové brikety pre kotol a na podstielanie

16-07-2014
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 22-23)