Novinky

Robotizované čistenie objektov pre chov ošípaných

03-06-2016
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 3/2016, str. 20-24)

Ovlivní výběr pesticidů výskyt opylovačů v olejninách?

01-06-2016
Katedra ochrany rostlin, Česká zemědělská univerzita v Praze

Reakcia kukurice na mimokoreňovú výživu

30-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pestovanie jahôd

23-05-2016

Keď kvitne púpava – treba začať pásť

23-05-2016
NPPC–VÚTPHP Banská Bystrica

Odrody jahôd

23-05-2016

Phoma terrestris – nová hrozba pre kukuricu

19-05-2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra ochrany rastlín

Predpoklady rozvoja ovocinárstva na Slovensku do roku 2020

16-05-2016
ÚKSÚP Veľké Ripňany, Odbor ovocinárstva a IP
(zdroj: Sady a vinice, 1/2016, str. 20-21)

Nový pomocník při výrobě vína dimetyldikarbonát

12-05-2016
Mendelova univerzita v Brně, UVV ZF

PSA - bakteriální choroba aktinídie (rakovinné odumírání kiwi)

09-05-2016
Mendelova univerzita v Brně