Novinky

Nový zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

24-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2017

23-11-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Tritikale v slovenskom obilninárstve

22-11-2017
NPPC - VÚRV - Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre kampaň 2017

21-11-2017
(zdroj: www.apa.sk)

Nové odrody ďateliny lúčnej a tráv

20-11-2017
ÚKSÚP - Skúšobná stanica Spišské Vlachy

Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa

14-11-2017
predseda ZCHOS-D

Africký mor ošípaných (AMO) - tichý zabijak

09-11-2017
predseda ZCHOS-D

Ekonomické výsledky hospodárenia v roku 2016 - 2. časť

08-11-2017
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Nové nariadenie má lepšie chrániť pred škodlivými organizmami z tretích krajín

08-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Predkladanie žiadostí na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov

07-11-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)