Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 12.07.2024 - 19.07.2024

12-07-2024

Umělá inteligence v živočišné výrobě

12-07-2024
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Liečivé, aromatické a koreninové rastliny - minoritné, ale hospodársky významné v špeciálnej rastlinnej produkcii

10-07-2024
1 Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; 2 Ústav agronomických vied, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Signalizácia v ochrane rastlín – 22/2024

09-07-2024
rastlinolekárka

Signalizácia v ochrane rastlín – 21/2024

09-07-2024
rastlinolekárka

Problematika chelatizácie mikroelementov v kvapalných hnojivách

08-07-2024
Nitra

Adaptačné obdobie novorodených mláďat

04-07-2024
Mendelova univerzita v Brně
(zdroj: Roľnícke noviny 18/2024, str. 19)

Najznámejšie microgreens z čeľade Fabaceae

02-07-2024
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch

Hnojenie sírou môže byť aj ekologické

28-06-2024
ZUMA TRADING s.r.o.
(zdroj: Naše pole 7/2024, str. 18-19)

Vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ v prvom štvrťroku naďalej stabilne rastie

26-06-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)