Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Udržateľné hospodárenie s vodou: prelomový digitálny nástroj

06-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Vďaka príspevku holandského ministerstva zahraničných vecí pre Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa rozšíri inovatívny nástroj na hospodárenie s vodou.

FAO vyvinula a využila údaje a informácie prezentované na portáli známom ako WaPOR - Water Productivity through Open Access of Remotely sensed derived data (Produktivita vody prostredníctvom otvoreného prístupu k údajom získaným diaľkovým snímaním), ktorý poskytuje údaje v takmer reálnom čase. Údaje možno využiť na celý rad aplikácií v poľnohospodárstve a pri riadení vodných zdrojov. Portál v súčasnosti ponúka údaje, ktoré v hrubšom rozlíšení pokrývajú Afriku a Blízky východ.

Projekt WaPOR úzko spolupracuje s 10 partnerskými krajinami s cieľom pomôcť im vybudovať kapacity na využívanie údajov na optimalizáciu vodného hospodárstva.

Dodatočné finančné prostriedky vo výške 4,95 milióna USD umožnia globálne rozšírenie databázy a pridanie dvoch nových partnerských krajín v Ázii a Latinskej Amerike.

Ako vidieť na historickom suchu v mnohých ázijských a európskych krajinách v tomto roku, udržateľné využívanie vody je kľúčovou zložkou na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, najmä v súvislosti s čoraz častejšími extrémnymi klimatickými podmienkami a zvýšeným nedostatkom vody. Technológie pozorovania Zeme umožňujú rôzne spôsoby využitia vrátane monitorovania modelov využívania vody v poľnohospodárskej výrobe a môžu pomôcť zabezpečiť, aby sa tento vzácny zdroj, najmä voda na zavlažovanie, využíval čo najlepšie.

WaPOR spracúva satelitné údaje s cieľom poskytnúť informácie, ktoré môžu poľnohospodárom pomôcť dosiahnuť vyššie a spoľahlivejšie poľnohospodárske výnosy a umožniť optimalizáciu zavlažovacích systémov.  Poľnohospodárstvo sa celosvetovo podieľa 72 percentami na všetkej sladkej vode odoberanej z riek, vodonosných vrstiev a jazier, preto je významným odberateľom vody. Pri snahe nájsť najlepší spôsob využívania tohto obmedzeného zdroja v globálnom kontexte nedostatku vody a nestálych poveternostných udalostí je opodstatnené zameranie sa na riešenia v oblasti poľnohospodárstva. Podpora technologického nástroja s informáciami v takmer reálnom čase na zvýšenie produktivity vody je čoraz väčšou nevyhnutnosťou.

Okrem iných údajov poskytuje WaPOR aj údaje o evapotranspirácii, ktoré sa týkajú kľúčovej fázy prirodzeného kolobehu vody, ktorá sa priamo vyparuje do atmosféry, a vody, ktorá sa vracia do atmosféry po prechode rastlinou a objavuje sa ako para vylučovaná listami. To umožňuje presne posúdiť, koľko vody plodina spotrebuje počas daného obdobia, napríklad počas vegetačného obdobia. V súvislosti s biomasou a úrodou plodín ponúka spôsob merania produktivity vody, čo je miera produkcie vo vzťahu k vode použitej ako vstup, a to konkrétnych plodín na konkrétnych miestach. Nástroj vytvára mapy, ktoré zobrazujú biomasu a jej výnos na meter kubický vody.

WaPOR je použiteľný v rôznych kontextoch, napríklad pri hodnotení výkonnosti zavlažovania; pri hodnotení vodných zdrojov; pri hodnotení produkcie krmiva pre zvieratá a pod.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/sustainable-water-management-groundbreaking-digital-tool-gets-a-global-boost/en