Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Vedecký panel Organizácie Spojených národov vydal doteraz najtvrdšie varovanie týkajúce sa potreby urýchleného zníženia globálnych emisií

19-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil svoju najnovšiu správu, v ktorej uvádza opatrenia, ktoré musíme prijať, aby sme zastavili globálne otepľovanie, zabránili nezvratným vplyvom na našu planétu a splnili cieľ Parížskej dohody obmedziť nárast globálnej teploty na 1,5 °C do konca tohto storočia. K správe prispeli stovky popredných svetových vedcov v oblasti klímy. Na hodnoteniach IPCC ako autori, recenzenti a zároveň prispievatelia sa podieľali aj vedci Európskej komisie zo Spoločného výskumného centra (JRC). Podľa správy napriek rastúcim varovaniam globálne emisie skleníkových plynov naďalej rastú.

Aj keď emisie v EÚ od roku 1990 klesajú, v období od roku 2010 do roku 2019 bol zaznamenaný najväčší absolútny skok v globálnych emisiách v histórii ľudstva. Okrem toho globálne emisie CO2 dosiahli v roku 2021 svoju najvyššiu úroveň, čím sa vynulovali poklesy vyplývajúce z pandemických opatrení na vrchole pandémie COVID-19 rok predtým.

Správa zdôrazňuje niektoré z nákladovo najefektívnejších riešení, ktoré by mohli byť medzinárodne rozšírené v priebehu desaťročia. Tie by mali uprednostňovať energetickú efektívnosť a trvalo udržateľný rozvoj pred spolihaním sa na technológie na odstraňovanie CO2, ktoré zatiaľ neboli dostatočne preskúšané.

Uprostred geopolitickej energetickej krízy, ktorú zhoršila ruská invázia na Ukrajinu, správa podčiarkuje potrebu, aby EÚ rýchlo postúpila s Európskou zelenou dohodou, splnila naše ciele v oblasti znižovania emisií do roku 2030 a do roku 2050 urobila Európu klimaticky odolnou a neutrálnou. Dôvody na ukončenie závislosti od dovozu fosílnych palív a rýchly prechod na čistú energiu neboli nikdy silnejšie a jasnejšie.

Podľa autorov správy politiky v oblasti klímy, ako napríklad tie, ktoré zaviedla EÚ a jej členské štáty za posledné desaťročie, priniesli výsledky a poskytli model, ktorý teraz môžu ostatné krajiny prispôsobiť a nasledovať. Európska zelená dohoda so svojimi ambicióznymi klimatickými cieľmi sa stane základným kameňom pre ďalšiu generáciu politík a položí základy udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/united-nations-science-panel-issues-starkest-warning-yet-urgently-cut-global-emissions-2022-04-04_en