Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Výroba včelieho chleba - nový zdroj príjmov pre včelárov?

24-05-2021
(zdroj: www.mdpi.com)

Včelí chlieb, teda kvetinový peľ, ktorý zbierajú a čiastočne spracovávajú včely medonosné, je zdrojom mnohých látok prospešných pre ľudské zdravie. Doteraz bola úroveň produkcie včelieho chleba vo včelínoch nízka kvôli mnohým faktorom. Rozvoj takejto produkcie však môže byť významný ako nový zdroj príjmu pre včelárov.

Na jar 2015 sa začala trojročná štúdia, ktorej cieľom bolo určiť rozsah produkcie včelieho chleba vo včelstvách a posúdiť ekonomickú efektívnosť tejto výroby.

Pokus zahŕňal každý rok 28 včelstiev; kolónie boli rozdelené do štyroch skupín. V každej skupine bola testovaná iná konfigurácia hniezd alebo umiestnenie rámov proti vchodu do úľa na množstvo pozberaného včelieho chleba.

Všetky náklady vrátane nákladov na pracovnú silu súviseli s procesom produkcie včelieho chleba. V závislosti od skupiny bolo možné z jednej kolónie zozbierať od 0,51 do 1,23 kg včelieho chleba. Priemerná produkcia predstavovala 0,7 kg a v celom včelíne sa ročne dosiahla produkcia 20 kg včelieho chleba.

Ročné náklady spojené s produkciou včelieho chleba dosiahli 679,5 EUR, zatiaľ čo predpokladaný príjem z predaja bol 1110 EUR. Zisk teda predstavoval 430,5 EUR, t. j. 21,5 EUR na 1 kg pozberaného včelieho chleba.

Najvyššie náklady súviseli s pracovnou silou a mohli by potenciálne predstavovať faktor obmedzujúci vývoj produkcie včelieho chleba vo včelínoch.

Abstrakt-preklad z originálu

Zdroj:

Semkiw, P.; Skubida, P. Bee Bread Production—A New Source of Income for Beekeeping Farms? Agriculture 2021, 11, 468. https://www.mdpi.com/2077-0472/11/6/468