Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· GMO

Vyhláška č. 274/2019 Z. z.


Účinnosť od: 15.09.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
 

genetické technológie a GMO

Vyhláška č. 69/2007


Účinnosť od: 14.02.2007

Vyhláška MP SR č. 69/2007, ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárstve.

pestovanie GMO