Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Hnojivá a odpady

Vyhláška č. 151/2016


Účinnosť od: 15.04.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.

skladovanie a používanie hnojív

Vyhláška č. 577/2005


Účinnosť od: 16.12.2005

Vyhláška č. 577/2005 ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá.

hnojivá

Vyhláška č. 245/2005


Účinnosť od: 15.06.2005

Vyhláška č. 245/2005 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív.

certifikácia hnojív