Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ovocie a zelenina

494/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
 

uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh

496/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2020

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov
 

uvádzanie osiva zelenín na trh

Nariadenie č. 273/2017


Účinnosť od: 15.11.2017

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny

spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny

Nariadenie č. 21/2014


Účinnosť od: 01.04.2014

Nariadenie č. 21/2014 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.

osivo zeleniny - uvádzanie na trh

Nariadenie č. 155/2010


Účinnosť od: 30.09.2012

Nariadenie vlády č. 155/2010 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh.

množiteľský materiál

Vyhláška č. 15/2009


Účinnosť od: 01.02.2009

Vyhláška č. 15/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc.

register ovocných sadov a vinohradov

Nariadenie č. 369/2008


Účinnosť od: 01.10.2008

Nariadenie č. 369/2008 o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou.

ovocie a zelenina - organizácia trhu