Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Vinohradníctvo vinárstvo

303/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

vinohradníctvo a vinárstvo

51/2020 Z. z.


Účinnosť od: 01.04.2020

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
 

vinohradníctvo a vinárstvo

77/2019 Z. z.


Účinnosť od: 15.03.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
 

trh s vínom

Vyhláška č. 83/2018


Účinnosť od: 01.04.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z.

vinohradníctvo a vinárstvo

Vyhláška č. 21/2016 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2016

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Vinohradníctvo a vinárstvo

Nariadenie č. 349/2013


Účinnosť od: 15.11.2013

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.

trh s vínom

Nariadenie č. 339/2009


Účinnosť od: 01.09.2009

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2009 ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

štátna podpora

Nariadenie č. 348/2009


Účinnosť od: 01.09.2009

Nariadenie vlády č. 348/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z.

trh s vínom

Vyhláška č. 350/2009


Účinnosť od: 01.09.2009

Vyhláška č. 350/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.

o zákone

Nariadenie č. 340/2008


Účinnosť od: 01.09.2009

Nariadenie vlády č. 340/2008 Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.

trh s vínom