Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Opatrenia súvisiace s inváziou Ruska na Ukrajinu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/1033 z 29. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky invázie Ruska na Ukrajinu

podpora v rámci EPFRV

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/791 z 19. mája 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1185, pokiaľ ide o oznamovanie úrovní zásob obilnín, olejnín a ryže

úrovne zásob

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/760 z 8. apríla 2022, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2021/2306, pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa certifikátov o inšpekcii vydaných na Ukrajine

certifikáty o inšpekcii

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/470 z 23. marca 2022, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

súkromné skladovanie bravčového mäsa

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/467 z 23. marca 2022, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov v poľnohospodárskych sektoroch

pomoc pre poľnohospodárov

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/484 z 23. marca 2022, ktorým sa stanovujú výnimky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých podmienok týkajúcich sa ekologizačnej platby za rok nároku 2022

ekologizačná platba