Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Štátna podpora - dotácie

• Štátna podpora - dotácie

100/2024 Z. z.


Účinnosť od: 16.05.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2024 Z. z.

priame podpory SP SPP

91/2024 Z. z.


Účinnosť od: 15.05.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva

podpora na vykonávanie opatrení SP SPP - vinohradníctvo, vinárstvo

71/2024 Z. z.


Účinnosť od: 15.04.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

predkladanie žiadostí a znižovanie priamych podpôr

407/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

pravidlá poskytovania podpory na opatrenia Strategického plánu SPP

515/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

požiadavky na udržiavanie poľ. plochy, aktívneho poľnohospodára, kondicionalitu

516/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2023 Z. z.

pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve

517/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2024

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov

podpor v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

346/2023 Z. z.


Účinnosť od: 26.08.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

kompenzácia hospodárskej straty

314/2023 Z. z.


Účinnosť od: 29.07.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o poskytovaní podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva

podpora vinohradníctva a vinárstva

165/2023 Z. z.


Účinnosť od: 13.05.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch

pravidlá poskytovania podpory-opatrenia Strategického plánu SPP