Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Vodné hospodárstvo

· Ochrana vôd

Vyhláška č. 29/2005


Účinnosť od: 15.02.2005

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

starostlivosť o vodné zdroje