Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Ekologické poľnohospodárstvo

· Ekologické poľnohospodárstvo

Nariadenie č. 400/2007


Účinnosť od: 01.09.2007

Nariadenie vlády č. 400/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.

podmienky dotácie na agroenvironment

Nariadenie č. 239/2007


Účinnosť od: 01.06.2007

Nariadenie vlády č. 239/2007 Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.

žiadosti o agroenvironment