Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Včely

337/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.11.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
 

pomoc na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva

Vyhláška č. 285/2017


Účinnosť od: 01.12.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev

identifikácia a registrácia včelstiev