Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Krmivá

479/2022 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov
 

bezpečnosť krmív

340/2021 Z. z.


Účinnosť od: 18.09.2021

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
 

krmivá - nutričné účely

Nariadenie č. 109/2017 Z. z.


Účinnosť od: 01.01.2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov

uvádzanie osiva krmovín

Nariadenie č. 438/2006


Účinnosť od: 01.10.2011

Nariadenie vlády č. 438/2006 Slovenskej republiky o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív.

bezpečnosť krmív

Nariadenie č. 29/2011


Účinnosť od: 15.02.2011

Nariadenie č. 29/2011 ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely.

krmivá - nutričné účely

Nariadenie č. 184/2010


Účinnosť od: 30.06.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
 

osivo krmovín

Nariadenie č. 380/2009


Účinnosť od: 01.10.2009

Nariadenie vlády č. 380/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív.

kontrola krmív

Nariadenie č. 50/2009


Účinnosť od: 01.03.2009

Nariadenie vlády č. 50/2009 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z.

bezpečnosť krmív

Nariadenie č. 430/2007


Účinnosť od: 01.10.2007

Nariadenie vlády č. 430/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív.

nežiadúce látky v krmivách

Nariadenie č. 41/2004


Účinnosť od: 01.05.2004

Nariadenie vlády č. 41/2004 SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív.

požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív