Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Kozy a ovce

308/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

identifikácia a registrácia oviec a kôz

436/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2024

VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov

identifikácia a registrácia oviec a kôz

Vyhláška č. 102/2017 Z. z.


Účinnosť od: 15.05.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení vyhlášky č. 49/2015 Z. z.

registrácia oviec a kôz

Vyhláška č. 156/2009


Účinnosť od: 01.05.2009

Vyhláška č. 156/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

registracia

Nariadenie č. 208/2006


Účinnosť od: 15.04.2006

Nariadenie vlády č. 208/2006 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.

o premiestňovaní

Nariadenie č. 47/2005


Účinnosť od: 15.04.2006

Nariadenie vlády č. 47/2005 Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.

o premiestňovaní

Oznámenie č. 83/2005


Účinnosť od: 09.03.2005

Oznámenie č. 83/2005 MP SR o vydaní výnosu zo 14. februára 2005 č. 1650/2005-100, ktorým sa mení výnos MP SR zo 17. decembra 2003 č. 3562/2003-100 o označovaní a evidencii oviec a kôz a o vedení centrálneho registra oviec a kôz (oznámenie č. 8/2004 Z. z.) (Vestník MP SR č. 8/2005).

označovanie a evidencia