Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Živočíšna výroba

· Kone

Vyhláška č. 42/2010


Účinnosť od: 15.02.2010

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat
 

identifikácia a registrácia koňovitých zvierat

Oznámenie č. 303/2009


Účinnosť od: 25.07.2009

Oznámenie č. 303/2009 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku.

dotácie

Oznámenie č. 296/2007


Účinnosť od: 29.06.2007

Oznámenie č. 296/2007 Ministerstva pôdohospodárstva SR o vydaní výnosu z 20. júna 2007 č. 1438/2007-100 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku (Vestník MP SR č. 12/2007).

dotácie